Zážitky do života

Anka Iskrová sa vo svojej triede venuje nielen rozvoju akademických zručností, ale chce svojich žiakov pripraviť na život. Vzala ich pretona na veľtrh stredných škôl do Košíc. Za ich výkony počas školského roka ich odmenila návštevou kina. Ale nebolo to len tak.

Keďže väčšina jej žiakov pochádza z prostredia, kde je prvým jazykom maďarčina, prípadne rómčina, slovenčina je pre nich výzva. Film si napriek tomu pozreli v slovenskom dabingu.

Cez deň sa naučili a precvičili aj rôzne maličkosti ako napríklad cestovanie a označovanie lístkov v mestskej hromadnej doprave, ktorá v Moldave nie je – proste zážitkové učenie v praxi.

Čítacie 20minútovky

Betka Hrušovská zažila doslova zázrak, keď žiačka z veľmi chudobného prostredia, ktorá spočiatku nemala vôbec záujem o školu, našla motiváciu a približne v novembri sa naučila čítať.

Veľkou pomocou pre Betku bol jej mentor z TFS a asistentka učiteľa, ktorú v triede má.

Betka svojej žiačke požičiavala domov rôzne knižky a o niekoľko dní neskôr prišla do školy jej matka, ktorá povedala, že jej dcéra nevie prestať čítať. Aj školský sociálny pracovník si všimol túto veľkú zmenu, vo výsledkoch a tiež aj v správaní.

To všetko majú na svedomí „čítacie 20minútovky“, ktoré Betka vo svojej tretiackej triede zaviedla. Minimálne raz v týždni si deti sami vyberú knihu a v pokojnej, tichej atmosfére, kde sa každý môže sústrediť, čítajú. Deti si túto aktivitu tak obľúbili, že Betku prosia, aby to mohli robiť častejšie.

Zažiť úspech

Kike Fedákovej sa v spolupráci s jej kolegami v priebehu roka podarilo rozbehnúť školský parlament, výsledkom ktorého bol skvelý Majáles pre celý druhý stupeň.

Deti nielenže pripravili program a výzdobu a vytvorili plagát, ale vybavili aj tombolu, predávali vstupenky a tak zozbierali dosť peňazí na prípravu občerstvenia.

Okrem toho je pre Kiku najväčšou  radosťou, keď vidí na deťoch, že ich to baví a že môžu zažívať pocit úspechu, ktorý si mnohé z nich na ZŠ nikdy nezažili.

Akčná rada

Nikola Lehotská mala už druhý rok príležitosť viesť žiacku radu a vidieť detskú vytrvalosť „priamo v deji“. Deti v rade sa stretávali skoro každý týždeň a vďaka poctivej robote sa im podarilo niečo neuveriteľné.

Žiaci spoločnými silami zorganizovali pre svojich spolužiakov viacero akcií, na ktorých sa mohli zabaviť. Začali v jeseni usporiadaním maškarného plesu. Po ňom sa poctivo stretli a zreflektovali si, čo bolo dobré a čo bolo potrebné zlepšiť. Ich druhá akcia, Valentínska párty,  bola o to úspešnejšia a vymakanejšia. Na záver školského roka sa pustili do organizácie Dňa športu.

Za svoju vytrvalú a poctivú prácu boli v marci odmenení výletom do Štrasburgu. Pre niektorých z nich to bolo prvé objavovanie zahraničia.

Keď sú deti lídrami

Zuzku Sojkovú potešilo, že všetci jej žiaci počas roka usilovne pracovali. Výrazne sa posunuli a ukázalo sa to aj na koncoročných výsledkoch, ktoré boli oveľa lepšie ako tie predtým.

Vo svojich žiakoch pestovala aj skutočné líderstvo. Jej deťom, takmer bez pomoci dospelákov, sa podarilo zorganizovať bašavel, na ktorý prišla takmer celá obec.

Zuzka sa okrem toho venovala aj dobrodružnému krúžku, na ktorý sa tento rok prihlásilo 125 detí.

Spolu menia svet

Zuzka Bendíková učí informatiku a na svojej škole vedie krúžok iKid. V rámci jedného projektu sa rozhodli zhotoviť bedňu, čo zmenšuje odpad. Cieľom krúžku bolo dať deťom zakúsiť ako vyzerá podnikanie v praxi (prieskum trhu, dotazník, internetové zisťovanie, stavba prototypu v spolupráci so strednou školou a firmou Fe-Markt). Následne sa venovali marketingu a prezentácii nápadu pred porotou.

Deti pravidelnou prácou trénovali vytrvalosť, spoluprácu a prezentačné schopnosti. Popri tom mali možnosť zažiť ako sa z nápadu stane realita. Pri zhrnutí krúžku spomínali že najdôležitejšie, čo si z krúžku berú, je trpezlivosť, schopnosť  spolupracovať napriek vzťahovým konfliktom a vytrvalosť.

Návštevy a nové obzory

Michal Rybár pre svoje deti zo Sene zorganizoval návštevu na ZŠ v Hlinnom.  Cieľom návštevy bolo rovesnícke učenie a vzájomné spoznanie sa. Po úvodnom predstavení deti prezentovali svoje obce, školy a zaujímavosti z okolia. Potom šiestaci učili tretiakov zaokrúhľovať a tretiaci naučili svojich starších kamarátov hrať Kinball. Po spoločnom obede si deti rozdali vlastnoručne vyrobené darčeky.

Z hráčov programátori

Martina Matrtajová  dva roky učila deti na ZŠ v Budimíri. Učí informatiku a druhý rok sa venuje informatickým triedam, kde okrem iného vytváram kurikulum pre programovanie.

Veľkou výzvou v 2. roku bolo učiť piatakov, ktorí boli extrémne zdatní v hraní online hier. Ich IT zručnosti v iných oblastiach boli však v septembri zarážajúco absentujúce.

“Chcelo to veľa sebakontroly a vytrvalosti, aby sme sa zvládli prenastaviť a motivovať sa do učenia. Zdanlivo hravo prešli kurz 2 v code.org a pri programovaní v Scratch sa pýtali, či si to môžu otvoriť aj doma (stále si mysliac, že sa hrajú),” rozpráva Martina.

Keď sa vo Februári spúšťalo prihlasovanie do súťaže Minihackaton, s nadšením sa hneď prihlásili dve skupiny – mix dievčat aj chalanov. Práve títo žiaci si proaktívne vybavili doučovanie pre stavanie a programovanie lego robotov a dennodenne sa ubezpečovali, či s nimi niekto z učiteľov informatiky zostane, aby mohli pracovať.

V deň súťaže Minihackatonu (s témou Budúcnosť 2029) sa postavili proti tímom z celého druhého stupňa. “Obdivovala som odvahu, s ktorou prezentovali svoju víziu, nadšenie, s ktorým tri hodiny tvrdo pracovali a výsledky, ktoré dokázali vytvoriť. Zo štyroch kategórií nakoniec vyhrali v dvoch – jeden piatacky tím v prezentovaní, druhý v programovaní,” hrdo vymenúva.

Vďaka spolupráci školy a T-systems žiakom dostali skvelé ceny, ktoré naozaj hrdo nosia po škole. A už teraz si žiadajú krúžok zameraný na programovanie budúci rok, aby sa mohli zúčastniť aj iných, väčších súťaží.

“Je to fakt radosť, vidieť ich zápal, najmä keď viem, ako frustrovaní boli, keď som im na začiatku roka povedala, že žiadne hry si na mojich hodinách počas celého roka neotvoria.”

Tieto projekty sa uskutočnili vďaka podpore Nadačného fondu T-systems Slovakia spravovaného Karpatskou Nadáciou.