Toto určite poznáš: z malej kritiky sa stala obrovská hádka a tou skončil celý spoločný projekt. A mohla to byť taká úspešná spolupráca. Čo s tým? Namiesto mlčania a obchádzania konfliktov je tu nenásilná komunikácia. Svetový koncept, ktorý sa naučíš aj u nás. Pozostáva “len” zo štyroch krokov.

Koncept nenásilnej komunikácie vyvinul americký psychológ, mediátor a pedagóg Marshall B. Rosenberg. Na svojej teórii začal pracovať v 60-tych rokoch minulého storočia. V Amerike v tom čase prebiehali prvé snahy o desegregáciu Afroameričanov na univerzitách. Rosenberg sa snažil uzmieriť nespokojných študentov s vedením vysokých škôl.

Základom jeho konceptu je presvedčenie, že každý človek je schopný empatie. „K násiliu alebo správaniu škodlivému pre ostatných sa uchyľujeme iba vtedy, keď nepoznáme účinnejšie stratégie na uspokojenie potrieb.“

Dnes postupy nenásilnej komunikácie využívajú ľudia po celom svete. Dajú sa uplatniť pri manažovaní veľkých firiem ale aj v partnerských vzťahoch. Vyučujú ich koučovia a tréneri mäkkých zručností. V Teach for Slovakia s viacerými spolupracujeme.

Do firmy aj do triedy

„Mne tento koncept poradil v Teach for Slovakia môj kouč Vlado Hambálek. Riešila som komplikované správanie žiakov v triede,“ hovorí Zuzka Urbanová.

Študovala medzinárodné vzťahy, stážovala na Ministerstve zahraničných vecí, pracovala vo Viedni, ale aj v Kambodži či v Burkina Faso. Princípy nenásilnej komunikácie spoznala Zuzka až počas práce v škole v Chminianskych Jakubovanoch ako účastníčka programu Teach for Slovakia.

Štyri základné kroky nenásilnej komunikácie, ktoré Zuzka odporúča všetkým:

  • Pozorovanie: Objektívne a bez hodnotenia, že je niečo správne alebo nesprávne, popíš, čo vidíš a počuješ v situácii, ktorá ťa frustruje. Napríklad: „Kolega mi už trikrát skočil do reči“.

  • Pocity: premýšľaj, ako sa v danej situácii cítiš a vyjadri svoje emócie rozvážne a opäť bez súdov. Napríklad: „Hnevá ma to, pretože neviem dopovedať svoju myšlienku“.

  • Potreby: aké sú tvoje potreby? Práve nenaplnené potreby môžu často za frustráciu, ktorá nás v konfliktných situáciách prepadne. Napríklad: „Je pre mňa dôležité, aby si sa sústredil na to, čo hovorím a ukázal mi tak rešpekt“.

  • Prosba: premysli si a vyjadri, čo konkrétne by sa malo udiať, aby si sa cítil lepšie. Napríklad: „Prosím ťa preto, aby si ma nechal dokončiť vetu a aby si na záver uviedol svoje poznámky“.

V každom kroku treba uvažovať a formulovať svoje vyjadrenie bez obviňovania a empaticky.

V tomto videu nájdeš dokonca konkrétne vety, ktoré ti môžu pomôcť pri komunikácii:

Viac o programe Teach for Slovakia