Učíš sa niekde, ako zvládnuť komplexné výzvy? Prečo by si sa im nemal/a vyhýbať? Práve schopnosť zvládnuť zložité úlohy formuje základné štyri zručnosti potrebné pre úspech v tomto storočí.

P1050081

„Správna kombinácia zručností je rozhodujúca pre úspech jednotlivcov, firiem a spoločností. V prípade jednotlivcov, lepšie zručnosti a kvalifikácia, vedú k vyšším príjmom a zlepšeniu zdraviu.“

K tomuto záveru dospela vo svojej analýze spoločnosť Deloitte, ktorá je medzi svetovou špičkou firiem zaoberajúcich sa auditom, konzultačnou činnosťou a riadením rizík.

Medzi kľúčové štyri kompetencie pre 21. storočie radia odborníci na prácu a ľudské zdroje takzvané 4C:

Tieto kompetencie patria do skupiny takzvaných soft skills, teda mäkkých zručností. Kompetencie vo všeobecnosti sú špecifické zručnosti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie výkonnostných štandardov pre konkrétne povolania. V prípade 4C však ide o štyri, ktoré sú nevyhnutné takmer vo všetkých profesiách.

Zamestnávatelia už dnes majú problémy zohnať kvalitných ľudí, ktorí majú tieto zručnosti. Počet pracovných miest, ktoré ich budú vyžadovať, sa do roku 2030 ešte znásobí a s tým narastie aj dopyt po kvalitných a schopných ľuďoch.

Bohužiaľ absolventom slovenských VŠ tieto zručnosti chýbajú, alebo ich majú nedostatočne rozvinuté.

Ako posunúť svoje zručnosti na nový level?

V Teach for Slovakia sme si vedomí, aké je dôležité, aby sme v krajine mali schopných a charakterných lídrov.

Preto spájame ľudí, ktorí hľadajú zmysluplnú prácu, chcú mať pozitívny dopad na spoločnosť a chcú rozvíjať svoje zručnosti. Poskytujeme im intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja, aby vedeli mať čo najväčší impakt vo svojej ďalšej kariére.

Naši účastníci dostávajú 240 hodín tréningov, kde sú aj školenia na komunikáciu, kreatívne riešenie problémov či networking. Počas dvoch rokov pracujú s mentorom a môžu získať aj ďalšiu podporu kouča.

Záleží nám na zlepšovaní Slovenska a ako základ pre akúkoľvek zmenu k lepšiemu považujeme kvalitné a spravodlivé školstvo. Preto aj naši účastníci pôsobia dva roky v roli učitelia, kde môžu spoznať realitu vzdelávania, mať priamy dopad na spoločnosť a v ďalšej kariére stavať na tejto skúsenosti.

Chcem sa prihlásiť

Pridaj sa a čaká ťa výzva života

Do nášho programu sa zapojilo už 80 ľudí. Naši absolventi pracujú na ministerstve školstva, v samospráve, biznise, školstve a viacerí založili aj vlastné iniciatívy a organizácie. Z rôznych pozícií pracujeme spoločne na tom, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť.

Prvý deadline na podanie prihlášky do ďalšieho ročníka programu je 7. novembra. Nezmeškaj svoju príležitosť posunúť seba a inšpirovať ďalších.

Webp.net gifmaker 14