Snapshot 42 e1582292928224

Politici predstavili svoje vízie riešení najväčších problémov školstva.
Teach for Slovakia zorganizovalo diskusiu, lebo chce byť partnerom pri systémových riešeniach vzdelávania detí zo znevýhodneného prostredia.

Na začiatku februára zorganizovalo Teach for Slovakia, predvolebnú diskusiu s lídrami kandidujúcich strán pre oblasť školstva. Politici diskutovali s cieľom pomenovať riešenia na systémovej úrovni.

„Mnohé zo zlyhaní systému zažívame v našej práci v školách. Doplácajú na ne v prvom rade deti, ktoré pre zlyhávajúce školstvo prichádzajú o šancu na úspech v živote,“ vysvetľuje Stanislav Boledovič, zakladateľ a CEO Teach for Slovakia.

Do diskusie boli pozvaní zástupcovia pre školstvo zo všetkých parlamentných strán, okrem strany ĽSNS ako aj mimoparlamentných strán, ktoré v januárovom prieskume Focusu dosiahli 5% hranicu. Záujem o diskusiu prijali zástupcovia 8 strán: Smer-SD, Oľano, Za ľudí, Progresívne Slovensko, Spolu, SAS, Most-Híd, KDH. Z diskusie sa ospravedlnili Martina Lubyová za SNS a Adriana Pčolinská za Sme rodina.

V rámci 2-hodinového podujatia politici najprv dostali krátky priestor na pomenovania kľúčového opatrenia, ktoré by ako ministri urobili, aby výrazne zlepšili vzdelávaciu situáciu a výsledky žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Po úvodných reakciách sa politici presunuli do tried. Tu v rámci 45-minútovej školskej hodiny každý v inej skupine hlbšie diskutovali konkrétny reálny problém z našich škôl v náročnom prostredí. Diskusie facilitovali členi správnej rady Teach for Slovakia. Témami tu boli:

  • Zlyhávajúca spolupráca zriaďovateľa a riaditeľa vo verejných školách (obvykle v malých obciach)
  • „Biely únik“ (anglicky „White flight“) ku ktorému dochádza pri vysokom podiele žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • Chýbajúca podpora pre učiteľov v školách v prostrediach vysokého podielu žiakov zo sociálne znevýhodnených prostredí

„Kľúčové riešenie drvivej väčšiny otázok spočíva vo financovaní, nie je to len v objeme financovaní ale aj v spôsobe prerozdeľovania financovania“

Ľubomír Petrák, Smer-SD

„Treba deti podchytiť v čom najnižšom veku, preto jedným z našich opatrení je povinné predškolské vzdelávanie pre deti z rizikového prostredia“

Miroslav Sopko, OĽANO

„Vytvoril by som poznatkové centrum o generačnej chudobe, ktoré by malo ambíciu byť jedným z najlepších na svete, aby sme konečne poznali a rozumeli tomu, čo je generačná chudoba, aby sme k tomu nastavili vzdelávací systém, ale aj sociálne opatrenia.“

Vladimír Šucha, Progresívne Slovensko

„Rómske deti nám v školách zlyhávajú aj preto, že slovenčina nie je ich materinský jazyk. Prídu do škôl a očakáva sa, že rozumejú. Ale my vieme, že to tak nie je. Treba podporiť výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Mali by sme začať už v predškolskom veku.“

Juraj Hipš, Spolu

„Najdôležitejšia je podpora, ktorú dávame učiteľom, odhliadnuc od platov, pretože tá podpora dokáže naozaj tým učiteľom umožniť tie deti posunúť, aby dosiahli svoj potenciál.“

Michal Kovács, Za ľudí

„Za nás nosná téma školstva je mimo-vyučovacia činnosť, v programe máme definované voľnočasové poukazy, ktoré sme vyrátali až do výšku 700€.“

Branislav Gröhling, SAS

„Zaviesť povinný školský klub detí, tzv. družinu, v najmenej rozvinutých okresoch, pretože celodenný výchovný systém je dôležitým kľúčom k tomu, aby sa deťom darilo.“

Peter Krajňák, Most-Híd

„Jedným z našich opatrení je predĺženie dĺžky primárneho vzdelávania. Teraz nám končí primárne vzdelávanie 4. ročníkom základnej školy, my navrhujeme, aby deti, ktoré si vybudujú vzťah s jedným učiteľom, ďalej s ním pokračovali ešte o rok dlhšie.“

Jakub Kintler, KDH

Prečo sme robili túto diskusiu a o čo sa usilujeme v Teach for Slovakia?

I keď mnohé krajiny sveta dosiahli veľký pokrok v kvalite vzdelávania, celosvetovo sa ani najviac rozvinutým demokraciám dlhodobo nedarí dostatočne vzdelávať deti zo znevýhodnených prostredí a preťať tak začarovaný kruh generačnej chudoby. V krajinách OECD dnes v priemere až 20 % detí nedosahuje základnú gramotnosť v práci s textom či v matematike. Slovensko je na tom, žiaľ, ešte horšie. Viac ako 30 % žiakov nemá ani základnú úroveň čitateľskej gramotnosti. Ich šance uspieť v živote sú na bode mrazu.

O programe Teach for Slovakia

Je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 50 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová a na jeho implementáciu dohliada 14-členná správna rada, v ktorej sú medzi inými Anna Chlupíková, dlhoročná riaditeľka školy, Viera Kalmárová, štátna školská inšpektorka, či Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture. Program na Slovensku funguje pod organizáciou Manageria.

Programy v sieti Teach for All si počas svojej histórie vybudovali a navzájom zdieľajú know-how, ako pristupovať k vzdelávaniu žiakov z chudobného prostredia. Kľúčovými piliermi sú: motivácia, úzka spolupráca s rodičmi a komunitami, rozvoj charakteru a akademický posun. Unikátny prínos programov je v tom, že sa do vzdelávania snažia dostať nové talenty a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve nepôsobili.

Spoznajte správnu radu Teach for Slovakia

Kto je v správnej rade Teach for Slovakia?

Programy v sieti Teach for All sú realizované v partnerstve verejného a súkromného sektora

Mnohé vlády na regionálnej i národnej úrovni prijali národné programy zo siete Teach for All ako svojich strategických partnerov, ktorí im pomáhajú identifikovať a zavádzať inovatívne riešenia pre zlepšenie výsledkov žiakov na úrovni škôl i celého systému, a to s dôrazom na problém vzdelávania detí zo znevýhodnených komunít.

 „V roku 2014 sme sa obrátili na reprezentantov štátu s otázkou, či majú záujem, aby sme takýto program v partnerstve so štátom na Slovensko priniesli a ho realizovali. Prezident Andrej Kiska, a t. č. minister školstva Peter Pellegrini za vládu SR vyjadrili silný záujem o tento program a prisľúbili dlhodobú podporu štátu,“ opisuje štart Teach for Slovakia Stanislav Boledovič.

Následne sme program v úzkej spolupráci rozbehli a v priebehu rokov získali stovky podporovateľov, ktorých celkový vklad dosahuje rovnakú čiastku ako podpora od štátu.

“Podobne ako pre súčasnú vládu aj pre budúcu vládu sme pripravení byť partnerom v riešení tejto témy.”

Cieľom programu pritom nie je – ako je často mylne vnímané – zlepšiť pár desiatok škôl, ktoré sú kvapkou v mori, ale prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí. Model Teach For All túto zmenu chce dosiahnuť tým, že priťahuje do školstva výnimočných mladých ľudí a pripravuje ich na dlhodobú životnú dráhu, aby prevzali a potom zvládli náročné role v systéme školstva, cez ktoré je možné realizovať systémovú zmenu. Veríme, že kriticky veľká skupina takýchto ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom udržateľných zmien.