Teach for Slovakia a Komenského inštitút testujú projekt na vzdelávanie detí, ktoré zostali odrezané od internetu.

Problémy vzdelávania detí zo SZP kríza len zvýraznila. Riešenia sú rôzne a veľmi závislé od prostredia, v ktorom žiaci fungujú.

DSC 0369

Teach for Slovakia a Komenského inštitútu spoločne rozbehli projekt Na každom dieťati záleží. Projekt v pilotnej fáze dokázal zatiaľ pokryť potreby 40 detí, ktoré identifikovali učitelia Teach for Slovakia na školách, kde pôsobia. Na evaluácii projektu momentálne pracuje Inštitút vzdelávacej politiky.

Bez pripojenia k online vzdelávaniu sú tisíce žiakov

Podľa Inštitútu vzdelávacej politiky môže byť vyše 32-tisíc žiakov základných škôl bez pripojenia na internet. Aj prístup k technike majú deti z chudobných a rómskych domácností výrazne nižší. Notebook alebo laptop má napríklad k dispozícii len 21 % detí z rómskych domácností, 28 % detí z chudobných domácností a 86 % detí z bežných domácností; stolný počítač 17 % detí z rómskych domácností, 29 % z chudobných domácností a 51 % detí bežných domácností, uvádza analýza Inštitútu vzdelávacej politiky.

Učitelia z programu Teach for Slovakia odhadujú, že sa žiaci z rodín žijúcich v chudobe v súčasnej situácie naučia len desatinu, čo by sa naučili v škole. Zatiaľ čo deti z lepšie situovaných rodín podľa ich názoru môžu zvládnuť aj dve tretiny plánovaného učiva.[1]

Hlavné príčiny

  • Žiaci z rodín žijúcich v chudobe nemajú k dispozícii prakticky žiadny elektronický nástroj na kontakt so školou.

  • Žiaci z rodín žijúcich v chudobe často potrebujú väčšiu a osobnú podporu počas hodín a je zložitejšie im ju dištančne poskytnúť.

Dôsledky dlhodobého výpadku vo vzdelávaní majú veľmi negatívne a celoživotné následky. V New Orleans po hurikáne Katrina zavreli školy na celý jesenný semester. Podľa výskumu trvalo žiakom až dva roky, kým toto obdobie v škole dohnali. Žiaci zo socio-ekonomicky slabšieho prostredia na tom boli ešte horšie.

O projekte Na každom dieťati záleží

mobily

Projekt Na každom dieťati záleží rýchlo reagoval na situáciu po zavedení opatrení v súvislosti s COVID-19 v polovici marca 2020. Princíp bol jednoduchý: vyzbierať mobily, ktoré ľudia nepoužívajú, ale sú stále funkčné. Naplniť ich vzdelávacím obsahom a dostať k deťom. Prvé mobily sa rozdali vybraným žiakom pár dní po tom, ako sa zavreli školy na celom Slovensku.

Na štart projektu daroval Telekom SK bezplatne 40 SIM kariet s rýchlym internetom. Spoločnosť ESET vybavila mobily aplikáciou, ktorá zabezpečila, aby deti surfovali výhradne tam, kde to učiteľ povolí. Sieť predajní DM Drogerie prispela dezinfekčnými prostriedkami, aby si deti mohli mobily a tablety pravidelne dezinfikovať.

Samotné mobily zbierali účastníci oboch programov cez výzvu na sociálnych sieťach. “Zapojili sa ľudia z celého Slovenska. Potrebný počet sa podarilo vyzbierať za pár dní, všetkým ďakujeme,” hovorí Tomáš Macko, ktorý pracuje ako mentor v Teach for Slovakia.

Do pilotu boli vybraní žiaci z rodín, kde sa učitelia vedeli spojiť s rodičmi a dohodnúť sa na pravidlách používania. Učitelia sú s rodinami v kontakte a aj cez nainštalovaný softvér dohliadajú na používanie zariadení.

Z dostupných údajov sa javí, že väčšina žiakov sa do online výučby úspešne zapojila.

Projekt a jeho dopady aktuálne skúmajú aj analytici z Inštitútu vzdelávacej politiky.

Príbeh žiačky zapojenej v projekte

Reginke veľmi chýba škola, učiteľky aj kamaráti. Od začiatku dištančného vzdelávania sa snažila nájsť cestu, aby sa mohla učiť. “Vďaka telefónu s dátami máme možnosť preberať učivo individuálne v jej tempe a Reginke sa tak zvyšuje šanca na úspech, ktorú do takej miery nedostáva ani na 45-minútovej hodine,” vysvetľuje Zuzana Bendíková, ktorá dnes cez Teach for Slovakia učí na základnej škole v Ždani.

Väčšia možnosť individuálneho vzdelávania je hlavnou (ale aj náročnou) výhodou online vzdelávania, pretože, ako aj jej mamka tvrdí, internet a mobil jej veľmi pomáha. Je v kontakte s učiteľkou a tá jej poradí, ako sa má učiť,” dodáva Zuzana.

Nie je len jedno riešenie

Situácia detí zo sociálne znevýhodneného prostredia je dnes veľmi rôznorodá. Veľké množstvo týchto detí žije v generačnej chudobe, ktorá je príčinou mnohých prekážok na ich ceste k vzdelaniu. Vypuknutie svetovej pandémie tieto problémy len zvýraznilo.

„Deti vo vylúčených komunitách sú vylúčené aj zo vzdelávania. A to nie je dobre. Práve tieto deti potrebujú väčšiu podporu, aby mohli v škole dosiahnuť úspech. Je dôležité, aby o tomto probléme začalo hovoriť aj ministerstvo a prinieslo nejaký návrh opatrení. Chápem, že je mimoriadna situácia, ale aj na týchto deťoch záleží,“ hovorí projektový manažér Ján Lenč z Komenského inštitútu.

Opatrenia, ktoré tieto deti potrebujú, sú podľa skúseností učiteľov z programu Teach for Slovakia závislé od kontextu prostredia, v ktorom deti fungujú. Dnes sa na ich podporu aktivizujú jednotlivci aj celé organizácie. Je potrebné v ich skúsenostiach a expertíze hľadať najvhodnejšie riešenia a vytvoriť podporné rámce aj pre učiteľov a školy, aby ich dokázali svojim žiakom sprostredkovať.

Ak sa pilotný projekt osvedčí, Teach for Slovakia a Komenského inštitút sú pripravené poskytnúť získané know how a vlastnú podporu ministerstvu školstva pri rozšírení modelu do ďalších škôl, kde by ho bolo možné uplatniť.

[1] Interný prieskum Teach for Slovakia Chudobné deti odstrihnuté od internetu.