Vyše sto žiakov absolvovalo na Letnej škole Teach for Slovakia počas letných prázdnin 36 vyučovacích hodín.

Letnú školu Teach for Slovakia navštívila štátna tajomníčka ministerstva školstva Monika Filipová.

Koláž Letná škola Teach for Slovakia 2020

Vyše sto žiakov si na konci Letnej školy Teach for Slovakia prevzalo diplomy za jej absolvovanie. Celkovo absolvovali 36 vyučovacích hodín matematiky, angličtiny, prírodných a humanitných vied. Počas letného vyučovania sa  zlepšovali aj v čitateľskej gramotnosti a pracovali aj na rozvoji svojho charakteru.

Siedmy ročník Letnej školy Teach for Slovakia prebiehal od 20. júla do 31. júla v bratislavskej mestskej časti Ružinov, v priestoroch Základnej školy Pavla Marcelyho.  Témou tohtoročnej Letnej školy bolo heslo: Budúcnosť sú naše talenty. Počas vyučovacích hodín aj na rannej komunite preto žiaci diskutovali a pracovali na rozvoji vytrvalosti, spolupráce a chuti objavovať.

Letná škola Teach for Slovakia je súčasťou šesťtýždňového Basecampu. Tak sa nazýva letná akadémia pre účastníkov ďalšieho ročníka leadership programu Teach for Slovakia. Tréningy, školenia a prednášky spolu s praxou z letnej školy pripravia účastníkov na ich nástup do role učiteľa a dvojročné pôsobenie v škole. Pre deti je Letná škola príležitosťou doučiť sa a upevniť si učivo, udržať si denný režim, socializovať sa a nájsť nových kamarátov.

„Približne tretina detí sú žiaci, ktorí už v minulosti absolvovali našu Letnú školu. Vracajú sa, lebo majú radi atmosféru a spôsob, ako pristupujeme k učeniu. S organizáciou školy sú veľmi spokojní aj rodičia,“ hovorí riaditeľ Letnej školy Erik Tomasch z Teach for Slovakia.

Letnú školu navštívila aj tajomníčka ministerstva školstva

V stredu 29. júla navštívila Letnú školu Teach for Slovakia štátna tajomníčka ministerstva školstva Monika Filipová, starostovia mestských častí Ružinov a Vrakuňa, Martin Chren a Martin Kuruc a Mária Barancová, mestská poslankyňa a zakladateľka Slovenskej komory učiteľov. Mestské časti Ružinov a Vrakuňa boli spoluorganizátormi aktuálneho ročníka Letnej školy.

„Som veľmi rada, že sa do programu zapája čím ďalej, tým viac záujemcov z rôznych sektorov a verím, že sa im bude pri výkone učiteľského povolania dariť. Teším sa, že ministerstvo školstva podporuje takéto projekty, ktoré napomáhajú zlepšovať školské prostredie,“ uviedla Monika Filipová.

Kvôli opatreniam prijatým v dôsledku šírenia nového koronavírusu sa návšteva uskutočnila v úzkom kruhu. Uvítanie a záverečné debaty prebiehali vo vonkajších priestoroch. Hostia si v rúškach a s odstupom od žiakov mohli pozrieť aj vyučovaciu hodinu, po ktorej mali debatu s novými účastníkmi programu Teach for Slovakia. Hovorili spolu o výzvach slovenského školstva aj učiteľskej profesii.

„Bol som na jednej z hodín a videl som to, ako by podľa mňa mala škola vyzerať – dobrí učitelia v triede s deťmi, ktoré sa radi učia. Stretol som mladých učiteľov, ktorí sa neboja ísť do škôl na takých miestach Slovenska, odkiaľ časť rodičov dáva deti preč. Ale aj takých, ktorí mali úspešnú kariéru v súkromnej sfére, ale rozhodli sa ísť robiť niečo pre budúcnosť našich detí,“ napísal na svojom Facebooku o návšteve starosta Ružinova, Martin Chren.

Letná škola Teach for Slovakia 8

Povedzte o tom aj ostatným. Zdieľajte tento článok!

ČO JE TEACH FOR SLOVAKIA?

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 50 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí od roku 2014.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová a na jeho implementáciu dohliada 14-členná správna rada, v ktorej sú medzi inými Anna Chlupíková, dlhoročná riaditeľka školy, Viera Kalmárová, štátna školská inšpektorka, či Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture. Program na Slovensku funguje pod organizáciou Manageria.

Programy v sieti Teach for All si počas svojej histórie vybudovali a navzájom zdieľajú know-how, ako pristupovať k vzdelávaniu žiakov z chudobného prostredia. Kľúčovými piliermi sú: motivácia, úzka spolupráca s rodičmi a komunitami, rozvoj charakteru a akademický posun. Unikátny prínos programov je v tom, že sa do vzdelávania snažia dostať nové talenty a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve pravdepodobne nepôsobili.

Mnohé vlády na regionálnej i národnej úrovni prijali národné programy zo siete Teach for All ako svojich strategických partnerov, ktorí im pomáhajú identifikovať a zavádzať inovatívne riešenia pre zlepšenie výsledkov žiakov na úrovni škôl i celého systému, a to s dôrazom na problém vzdelávania detí zo znevýhodnených komunít.

Cieľom programu pritom nie je – ako je často mylne vnímané – zlepšiť pár desiatok škôl, ktoré sú kvapkou v mori, ale prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí. Model Teach For All túto zmenu chce dosiahnuť tým, že priťahuje do školstva výnimočných mladých ľudí a pripravuje ich na dlhodobú životnú dráhu, aby prevzali a potom zvládli náročné role v systéme školstva, cez ktoré je možné realizovať systémovú zmenu. Veríme, že kriticky veľká skupina takýchto ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom udržateľných zmien.

Vízia a hodnoty Teach for Slovakia