Neexistuje, že sa niečo nedá

2021-01-20T12:33:41+01:00
2 Tomas Kudla4

Tomáš Kudla vyštudoval ekonómiu. Už druhý rok učí na Základnej škole v Budimíri, kde sa snaží svojim žiakom odovzdávať nielen vedomosti, ale najmä pozitívne životné hodnoty ako je vytrvalosť či ochota obetovať sa pre iných. Tomáš okrem toho pracuje na vlastnej metóde jazykového vzdelávania. Prečítajte si príbeh jedného z účastníkov programu Teach for Slovakia.

Vychovával ťa otec, ktorý má zdravotné znevýhodnenie. Ocitli ste sa teda v sociálne náročnej situácii a slovenský vzdelávací systém deťom pochádzajúcim z horších finančných podmienok nepraje. Ako sa ti podarilo napriek náročnému štartu do života vyštudovať na vysokej škole a ďalej sa uplatniť?

Moji rodičia sa rozviedli, keď som mal šesť rokov a ja som ostal žiť s tatom. Netrúfam si povedať, že moje detstvo bolo extrémne náročné, no ľahké nebolo. Bolo potrebné uskromniť sa či požičať si peniaze na základné potreby ako je strava a ubytovanie. Preto som bol odmalička zvyknutý doma pomáhať, či už s bežnými vecami ako sú domáce práce, alebo finančne formou brigád. Bol som celkom dobrý študent, učenie ma bavilo. Mojím cieľom po skončení strednej školy bola ekonomická vysoká škola, aby som sa naučil ako pracovať s peniazmi a nemusel v budúcnosti riešiť problémy, ako pokryť základné životné náklady. Musel som si však na začiatku prvého ročníka zobrať študentskú pôžičku, pretože inak by som náklady spojené s vysokou školou nedokázal prefinancovať. Následne som každé leto trávil na brigádach, doma či v zahraničí, aby som si zarobil na štúdium a mal aj nejaké peniaze na pokrytie nákladov doma. Celé moje detstvo ma naučilo ochote obetovať sa pre druhého a vytrvalosti. Tato zvykol hovorievať: “neexistuje, že sa niečo nedá”, a ja som sa toho odmalička držal. 

Študoval si financie v Banskej Bystrici, no po skončení školy si sa rozhodol pridať do leadership programu Teach for Slovakia. Čo ťa motivalo a prečo si sa tak rozhodol? 

Po skončení vysokej školy sa mi naskytla možnosť ísť pracovať do nadnárodnej spoločnosti v Bratislave, ktorá sa venovala financiám a účtovníctvu. Bol to logický krok, keďže práca približne korešpondovala s odborom, ktorý som študoval. Po šiestich mesiacoch v mojej prvej práci som však zistil, že ma to nenapĺňa, a že nie som ochotný pracovať iba kvôli peniazom. Cítil som, že potrebujem prácu, ktorá nejakým spôsobom pomáha ľuďom. Keď som túto pomoc ľuďom spojil s mojou vášňou pre učenie, vyšiel mi z toho program Teach for Slovakia. 

Učíš na prvom aj druhom stupni v na základnej škole v Budimíri angličtinu. Školu vedie vynikajúca pani riaditeľka Bavoľárová, ktorá má progresívny prístup. V čom škola dobre funguje a čo sa ti podarilo od pani riaditeľky za posledný rok naučiť?

V Budimíri vynikajúco funguje prístup a nastavenie vedenia školy a kolegov. Od prvého momentu som cítil, že na škole vládne veľmi dobrá atmosféra. Vždy, keď som potreboval poradiť či pomôcť, tak som sa mohol obrátiť na pani riaditeľku či pani zástupkyňu. A tiež na kolegov. 

Myslím si, že ak chce byť človek dobrým lídrom, musí jednoducho začať od seba. Ak chce, aby si ho ľudia vážili, musí si najprv vážiť on ich. Ak chce mať kolektív učiteľov, ktorý bude ľudský a pracovitý, musí byť takým najprv on. Takýto prístup si myslím, že naša pani riaditeľka mohla zvoliť.

Dizajn bez nazvu 63

Najdôležitejšie je byť dobrým človekom

Akým spôsobom pracuješ so svojimi žiakmi a žiačkami?

Jedným z mojich hlavných cieľov v triede bolo budovanie charakteru. Veľakrát som žiakom rôznymi spôsobmi zdôrazňoval, že áno, je potrebné sa dobre učiť, no v prvom rade je potrebné byť dobrým človekom, ktorý je ochotný pomôcť. Vedel som však, že musím začať od seba. Snažil som sa im pomôcť, kedykoľvek to bolo potrebné, a dúfal som, že si na oplátku oni zoberú príklad zo mňa. Jeden z veľmi silných pozitívnych zážitkov sa stal počas obdobia uzavretia škôl, kedy mi jedna moja žiačka napísala krásnu správu o tom, ako jej druhá moja žiačka pomohla s úlohami. Tam som cítil, že si niektoré deti uvedomujú dôležitosť vzájomnej pomoci, oceňujú ju a neberú to ako samozrejmosť. 

Učiteľ v škole zažíva určite mnoho pekných chvíľ, kedy sa cíti odmenený a práca s deťmi mu dáva zmysel, no častokrát čelí aj náročným obdobiam. 

Aj ja mávam náročné obdobia. Ťažký je začiatok školského roka, kedy sa na učiteľa všetko valí z každej strany. Aj napriek tomu, že som mal dostatok motivácie, podpory a chuti pracovať, povinnosti spojené s triednictvom, s vyučovaním či povinnosťami v rámci programu ma veľmi rýchlo vyčerpali. V programe nám zdôrazňovali, aký dôležitý je well-being, no keď som chcel podať v škole stopercentný výkon, často som siahol na čas, ktorý bol určený na oddych. 

Náročný bol aj začiatok online vyučovania počas prvej vlny pandémie. Aj napriek tomu, že sme sa veľmi rýchlo aklimatizovali na dištančný spôsob vyučovania, bolo to obdobie, kedy si človek musel úplne nanovo zorganizovať deň. Keďže som mal v triede dvadsaťosem detí, množstvo času a energie som venoval práve tomu, aby som im poskytol podporu v prípade, že si so školskými povinnosťami z rozličných dôvodov nedokázali poradiť sami. 

Dizajn bez nazvu 64

Ako si spomenul, program Teach for Slovakia účastníkom ponúka možnosť získať skúsenosti nielen v rámci učenia či učiteľstva, ale tiež tréningy zamerané na osvojovanie si mäkkých zručností, ktoré sú na trhu práce momentálne veľmi žiadané. Ktoré workshopy ťa najviac zaujali?

Veľmi rád spomínam na workshop na májovom národnom tréningu, kde sme reflektovali náš prvý rok rok v programe. Tam som cítil, že keď sa človek konečne zastaví a dostane dobré otázky na zamyslenie, vie sa o sebe veľa dozvedieť. 

Človek sa v programe naučí pravidelne vychádzať zo svojej komfortnej zóny a prekonávať sa. Jednoznačne som sa zlepšil v time manažmente. Druhou významnou oblasťou pre mňa bola schopnosť sebareflexie. Či už rozmýšľam nad tým, čo som na hodine mohol spraviť inak alebo sa jednalo o inú, bežnú situáciu zo života, vždy sa snažím vziať si z danej situácie ponaučenie a zakomponovať zmeny. Častokrát by to však nebolo možné bez spätnej väzby od druhých. V programe som sa naučil, že vypýtanie si spätnej väzby je dôležitým pilierom, ktorý mi pomôže napredovať, preto som ju využíval či už v škole s deťmi, kolegami, alebo aj v osobnom živote s kamarátmi a rodinou.

Momentálne ťa čaká ešte rok v programe. Na čo sa chceš počas tohto roku zamerať a kde plánuješ pokračovať po skončení programu?

Považujem za veľmi dôležité nielen vyučovať anglický jazyk, ale aj ukazovať, ako sa ho človek môže učiť sám. Moja dlhodobá vízia je práve spojená s mentoringom v oblasti anglického jazyka. Chcem pomáhať študentom nastaviť si ciele, systém učenia sa, a tiež ich podporovať, aby vytrvali v učení. Mám v pláne začať s mojimi kolegami, ktorí majú chuť zlepšiť sa v angličtine. S nimi by som chcel jazykový mentoring otestovať a sledovať ich zlepšenie. Preto som na úvod pre kolegov pripravil prednášku “Ako sa učiť cudzí jazyk sám a efektívne”, kde som im predstavil tipy a triky, ako sa môžu učiť cudzí jazyk sami. 

V práci učiteľa vidím veľký zmysel a zatiaľ ma to baví. Mám za sebou výborné vedenie, podporujúcich kolegov a zároveň mi škola poskytuje dostatok priestoru na vlastnú realizáciu sa, preto je mojim cieľom ostať na škole a venovať sa výuke anglického jazyka, či už detí alebo kolegov.

Zdielať tento článok