Khan Academy v Slovenčine už onedlho

Jeden z najvýznamnejších priekopníkov novej generácie online vzdelávania bude onedlho prístupný aj slovenským žiakom. Khan Academy je vzdelávací portál, ktorý si vo svete získal milióny fanúšikov. Jeho pozitívny dopad na matematické zručnosti žiakov potvrdili aj výskumy. Finančnú podporu na preklad videí do slovenčiny schválil na konci minulého roka minister školstva Branislav Gröhling

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať dotáciu na 600 videí od ministerstva školstva. Začíname lokalizáciou matematiky a kurzov osobného rozvoja, tiež aj v oblasti kariéry a financií,“ hovorí Peter Rášo.

Projekt lokalizácie Khanovej školy pre slovenských žiakov vedie Peter Rášo, ambasádor Teach For Slovakia, v spolupráci s Inštitútom pre podporu a rozvoj mládeže V.I.A.C.

Pre slovenských žiakov môžu videá znamenať veľký posun vpred. Sú totiž dostupné online, bezplatne a pre všetkých. Doteraz však chýbal slovenský preklad, ktorý by ich sprístupnil aj tým, ktorí nerozumejú angličtie. Snahy o slovenskú lokalizáciu sa objavili už dávnejšie, teraz sa ich vďaka medzinárodnej spolupráci podarilo realizovať.

„S nápadom na preklopenie stránky spolu s výukovými materiálmi aj do slovenského jazyka prišla česká organizácia Khanova škola. Oslovili môjho kolegu z Teach for Slovakia Rada Chalupku. Pred nástupom do programu pôsobil v Prahe na Karlovej univerzite. Rado teraz učí na škole na sídlisku Luník IX a vtiahol do toho mňa. Chceme vytvoriť videá v slovenčine, dostupné pre všetkých, všade a zadarmo. Ja ako žiak som často strácal pozornosť. Stačilo sa na chvíľu pozrieť von z okna, nezachytil som vysvetlenie a už som sa celú hodinu nezapojil, iba odpisoval z tabule. Vtedy by mi veľmi pomohlo, keby som mal možnosť si výklad ešte raz pozrieť, aby som ho lepšie pochopil. Navyše, nie každému dieťaťu môže pomôcť rodič alebo starší súrodenec. Postupne sa rozbiehame a hľadáme podporu,“ dopĺňa Peter Rášo.

Vzdelávací a motivačný potenciál videí Khanovej školy potvrdili viaceré výskumy, ktorých sa zúčastnili učitelia aj žiaci. Používanie matematických výkladových videí Khanovej školy počas vyučovania v kombinácii s cvičeniami zlepšilo výsledky žiakov v testovaní, pomohlo žiakom odbúrať stres z matematiky a zvýšilo ich sebadôveru pri riešení matematických úloh.

Viac o Khan Academy

Nezisková organizácia Khan Academy vznikla v roku 2008. Založil ju Američan Salmanom Khan, absolvent Massachusettskej technická univerzita a Harvardu. V roku 2005 pracoval Salmanom ako finančný analytik a chcel pomôcť svojej neteri s matematikou. Bývala v inom meste, svoj výklad jej preto nahral na video a doplnil jednoduchými animáciami.

Keďže si jeho videá chceli pozrieť aj ďalší z rodiny, začal ich nahrávať na Youtube. Po čase si všimol, že tam majú oveľa viac pozretí, ako by si dokázali kliknúť jeho synovci a neter. Dnes Khan Academy ponúka viac ako 5000 videí, z ktoré sa sústredia nielen na matematiku, ale aj prírodné a humanitné vedy, finančné plánovanie alebo emočnú inteligenciu. Organizácia zamestnáva 200 odborníkov, ktorí pracujú na kvalite a faktickej správnosti výkladov.

Sledujte novinky o slovenskej verzii Khanovej školy na Facebooku.

Khanova škola