Letna skola 2020 01

Milí rodičia,

pozývame Vaše deti na Letnú školu Teach for Slovakia. Koná sa od 20.7.2020 – 31.7.2020 na ZŠ Pavla Marcelyho, v Bratislave v mestskej časti Ružinov. Je určená žiakom, ktorí od septembra nastupujú do 3. – 9. ročníka. Letná škola je príležitosť pre deti a mladých, ktorým by pomohol impulz a zmysluplne vyplnený čas počas prázdnin, a ktorí zároveň chcú pracovať na svojom správaní, motivácii a akademických zručnostiach. Účasť na Letnej škole je bezplatná a trvá dva týždne – záujem o plnú dochádzku je podmienkou.

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 53 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí program od roku 2014.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová a na jeho implementáciu dohliada 14-členná správna rada, v ktorej sú medzi inými Anna Chlupíková, dlhoročná riaditeľka školy, Viera Kalmárová, štátna školská inšpektorka, či Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture. Program na Slovensku funguje pod organizáciou Manageria.

Programy v sieti Teach for All si počas svojej histórie vybudovali a navzájom zdieľajú know-how, ako pristupovať k vzdelávaniu, špeciálnym dôrazom na vzdelávanie žiakov z chudobného prostredia. Kľúčovými piliermi modelu sú: motivácia, úzka spolupráca s rodičmi a komunitami, rozvoj charakteru a akademický posun. Unikátny prínos programov je v tom, že sa do vzdelávania snažia dostať nové talenty a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve pravdepodobne nepôsobili.

Mnohé vlády na regionálnej i národnej úrovni prijali národné programy zo siete Teach for All ako svojich strategických partnerov, ktorí im pomáhajú identifikovať a zavádzať inovatívne riešenia pre zlepšenie výsledkov žiakov na úrovni škôl i celého systému.

Cieľom programu je prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí.

Chcem vedieť viac o Teach for Slovakia
Chcem prihlásiť dieťa

Páčilo sa mi veľmi, hlavne učitelia, veľmi rada sa s nimi rozprávam.

Katka, žiačka Letnej školy

Chcem, aby aj budúci rok bola LŠ na tejto škole.

Marek, žiak Letnej školy

Na Letnej škole by som zmenil to, aby trvala dlhšie.

Viktor, žiak Letnej školy

Je to super, je tu sranda a krúžky sú zaujímavé.

Rebeka, žiačka Letnej školy

Boli tu super ľudia a učitelia. Každý deň som sa do tejto školy tešila.

Miška, žiačka Letnej školy

Napísali o Letnej škole Teach for Slovakia

Chcem prihlásiť dieťa

Kontaktuje nás

Máte viac otázok o Letnej škole Teach for Slovakia?