Náš realizačný tím

Stanislav Boledovič
Riaditeľ
Linkedin
Ivan Pružinec
Výkonný riaditeľ
Linkedin
Flo Symington-Maar
Riaditeľka účastníckeho a ambasádorského programu
Linkedin
Erik Tomásch
Manažér ambasádorského programu
Blog
Zuzana Laurincová
Manažérka dizajnu účastníckeho programu
Peter Šinály
Vedúci mentorského tímu
Tomáš Macko
Mentor (Senior špecialista)
Veronika Durčáková
Mentorka
Katarína Ružičková
Mentorka
Roman Veverka
Riaditeľ partnerstiev so školami a verejným sektorom
Veronika Strížencová
Koordinátorka partnerstiev so školami
Mária Dečová
Mentorka a koordinátorka SWIP škôl (Senior špecialistka)
Radka Činčurová
Manažérka náborového procesu & procesu matrikulácie
Lea Benková
Talent recruiterka
Eva Novotná
Talent recruiterka
Tereza Volčeková
Talent recruiterka
Veronika Machová
Špecialistka výberového procesu
Ivana Boledovičová
Finančná riaditeľka
Veja Melagová
Operačná riaditeľka & senior špecialistka pre Change for Slovakia
Ján Urdzík
Špecialista pre Change for Slovakia

Naši reprezentanti

Miriam Kmeciková
Recruitment
Nina Melicherová
Recruitment
Andrea Ďuricová
Recruitment
Karolína Olíková
Recruitment
Simona Sládkovičová
Recruitment
Zuzana Tóthová
Recruitment
Veronika Briestenská
Administratíva
Lucia Kvasničková
Recruitment
Zuzana Gajdošová
Recruitment
Róberta Šmotláková
Recruitment
Dominik Schmidt
Recruitment
Martin Prušanský
Recruitment
Mária Široká
Logistika výberového konania