Už 7 rokov realizujeme medzinárodný program Teach For All na Slovensku a usilujeme sa napĺňať naše poslanie budovať komunitu lídrov, ktorí pracujú na zmenách v školách i mimo nich. To všetko s víziou, aby raz, všetky deti mali šancu v živote uspieť.

Naše výsledky z prvých rokov fungovania programu sme v príbehoch a číslach zmapovali v tejto rozsiahlejšej správe:

OTVORIŤ celú správu

Krátky aktuálny prehľad našich aktivít a financií za uplynulý školský rok 2019/20

Vyrocna sprava Teach for Slovakia 19 20
Čítať výročnú správu Teach for Slovakia

Program Teach for Slovakia realizuje občianske združenie Manageria. Účtovná závierka združenia overená audítorom za finančný rok 2017 a prvú polovicu roka 2018 je k dispozícii na linku nižšie. Od druhej polovice roka 2018 sa Manageria o.z. prestavila na nový účtovný rok, ktorý začína prvého júla a končí posledný júnový deň nasledujúceho roka. Kopíruje tak školský rok, na ktorý sa viažu aj aktivity združenia. Audit za školský rok 2019/20 bude realizovaný v roku 2021.

Keďže program Teach for Slovakia zastrešuje Manageria o.z., auditorská správa sa vzťahuje na celé občianske združenie a jeho aktivity. Zo zázemia Managerie vyrástla aj dnes už samostatná organizácia Nexteria, ďalej Manageria zastrešuje neziskový vzdelávací hub, kde sídli a spolupracuje viacero renomovaných organizácií a tiež rôzne menšie iniciatívy v oblasti vzdelávania.