Pracuj v tíme Teach for Slovakia
a prispej k zmene Slovenska

Aktuálne nemáme voľnú žiadnu pracovnú pozíciu.

Ak by si mal/a záujem u nás stážovať, daj vedieť na info@teachforslovakia.sk. Vďaka.