Pracuj v tíme Teach for Slovakia

Staň sa členom či členkou nášho realizačného tímu a prispej k zmene Slovenska.

Ak by si mal/a záujem u nás stážovať, daj vedieť na info@teachforslovakia.sk. Vďaka.

Marketing manager Teach for Slovakia

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodne overeného programu Teach for All, ktorý aktuálne pôsobí v 60 krajinách sveta. Cieľom programu je identifikovať, ale aj implementovať inovatívne zlepšenia na úrovni škôl i celého systému vzdelávania, s dôrazom na problém inklúzie vo vzdelávaní detí zo znevýhodnených komunít. Na Slovensku pôsobí pod názvom Teach for Slovakia od roku 2014, aktuálne pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Výsledky programu zo zahraničia ukazujú, že kriticky veľká skupina mimoriadne schopných ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom zmien. Našou ambíciou na Slovensku je vytvoriť komunitu 500 až tisíc takýchto ľudí. Aktuálne je v Teach for Slovakia zapojených už 100 ľudí, ktorých sme vybrali z 3 tisíc prihlásených. Títo dnes pôsobia v školách v náročnom prostredí od Bratislavy po Michalovce a tiež v inštitúciách ministerstva školstva či neziskových vzdelávacích organizáciách. Tam každým dňom napĺňajú misiu Teach for Slovakia, pre ktorú sme program na Slovensko priniesli – aby cez svoj leadership, know-how zo siete Teach For All, a osobnú skúsenosť z terénu, podporovali systémové zmeny – aby raz všetky deti mohli získať kvalitné vzdelanie a šancu v živote uspieť.

Jednou z aktuálnych priorít našej stratégie je posilniť povedomie a atraktivitu Teach for Slovakia ako atraktívnu pracovnú príležitosť pre ľudí, ktorým osud školstva nie je ľahostajný a chcú osobne prispieť k systémovej zmene.

Vzhľadom na túto prioritu hľadáme skúseného marketingového manažéra/manažérku, ktorý/á posilní náš tím a bude rozvíjať komunikáciu značky Teach for Slovakia tak, aby:

 • bola pozitívne vnímaným hráčom v oblasti nerovnosti a kvality vzdelávania a zlepšovania Slovenska
 • bola dôveryhodná, autentická, odborná, konzistentná aj ľudská
 • bola atraktívnou kariérnou voľbou pre schopných ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do programu Teach for Slovakia

Rolu ti radi „ušijeme na mieru“ podľa tvojich záujmov a skúseností. Ak budeš chcieť, môžeš napríklad organizovať aj našu výročnú ceremóniu (ktorej sa zvykne o.i. zúčastňovať aj prezident/ka a ministri) alebo sa môžeš viac ponoriť do budovania našej komunity podporovateľov Change for Slovakia.

Láka ťa takáto výzva?

Náplň práce

Hlavné oblasti zodpovednosti:

1. Budovať znalosť a atraktivitu značky programu Teach for Slovakia ako organizácie usilujúcej o systémovú zmenu vo vzdelávaní a tiež atraktívneho zamestnávateľa pre perspektívnych lídrov

2. Viesť recruitment online kampaň pre nových účastníkov programu Teach for Slovakia

3. Mobilizácia a podpora členov tímu a komunity, aby všetci členovia aktívne a konzistentne šírili povedomie o aktivitách a výsledkoch práce Teach for Slovakia

Ostatné oblasti práce:

 • Nájdenie a vedenie ďalších členov tímu (napr. stážistu, brigádnika, či junior člena tímu)
 • Nastavovanie celkovej komunikačnej stratégie
 • Budovanie vzťahov a spoluprác s členmi tímu Teach for Slovakia ako aj externými expertmi (grafik, programátor,…)
 • Správa sociálnych sietí a tvorba obsahu
 • Redesign a tvorba atraktívneho obsahu na webstránke
 • Plánovanie a realizácia online aj offline kampane pre recruitment a prípadne aj fundraising
 • Vedenie brand a kampaňových aktivít (eventy ako InspirED a Opening ceremony, newsletter, blogy, podcasty, videá, konferencie), podpora pre organizačné tímy jednotlivých aktivít
 • Budovanie osobných vzťahov s mienkotvornými novinármi v oblasti vzdelávania. Vyhľadávanie a zastrešenie príležitostí pre predstavenie našich aktivít, skúseností a príbehov v mienkotvorných médiách či odborných podujatiach
 • Zodpovednosť za marketingový rozpočet
 • Podpora manažment tímu v príprave a budovaní atraktívnej internej komunikácie

Koho hľadáme

(nezaujíma nás počet rokov skúseností, ale kto si a čo prinášaš)

 • Spoločenská angažovanosť (zmena Slovenska k lepšiemu je pre teba potreba, nie fráza)
 • Zameranie na cieľ (vieš si vytvoriť vlastný plán a nájsť spôsoby ako dosiahnuť výsledok)
 • Práca s ľuďmi (rád/a komunikuješ s ľuďmi v tíme i mimo neho, aby si s nimi hľadal/a najlepšie možné riešenie, dohodol/la zaujímavú reportáž alebo ti pomohli pri redesigne webu)
 • Otvorenosť – (novým veciam a konštruktívnej spätnej väzbe sa nebrániš, ale tešíš)
 • Skúsenosti s tvorbou a realizáciou marketingových kampaní ( napr. vieš čo treba urobiť, aby nám „rástli čísla“ na sociálnych platformách)
 • Story-telling (vieš rozpoznať/vyhľadať a následne pútavo popísať príbehy z Teach for Slovakia komunity – napr.do postov na sociálne siete)
 • Znalosť angličtiny (v tíme máme aj ľudí zo zahraničia, takže interné mítingy aj emaily sú často v angličtine)

Benefity

 • Zmysluplná a napĺňajúca práca, ktorá má pozitívny dopad
 • Veľká samostatnosť a flexibilita organizácie pracovného času
 • Možnosť prispieť k tomu, aby vzdelávanie bolo top témou na Slovensku a ľudia rozumeli aká je dnešná realita i čo sú overené riešenia, ktoré tu máme a potrebujeme implementovať
 • Byť hlavným tvorcom mediálnej tváre Teach for Slovakia a prinášať príbehy ľudí z Teach for Slovakia verejnosti a partnerom programu
 • Možnosť rozvíjať sa, učiť sa nové, prepájať sa s bohatou komunitou marketérov a iných profesionálov z medzinárodnej Teach for All siete programov, ktorej je Teach for Slovakia členom
 • Príležitosť stať sa členom manažment tímu Teach for Slovakia a podľa skúseností a záujmu prevziať zodpovednosti aj v iných oblastiach
 • Úzka spolupráca a osobné vzťahy s ľuďmi v komunite Teach for Slovakia = Práca s inšpiratívnymi, entuziastickými a schopnými ľuďmi na spoločnej vízii

Miesto, úväzok, finančné ohodnotenie

 • 60 – 100% časová kapacita, podľa dohody
 • Bratislava s vysokou možnosťou flexibility organizácie práce
 • Mesačné odmena na faktúru je v rozmedzí 1500 – 2000 Euro v závislosti od skúseností a časovej kapacity
 • Forma spolupráce na živnosť
 • Preplatenie výdavkov na mobil a nákladov súvisiacich s výkonom role

Zaujala ťa práca?

 • Hľadáme človeka, ktorý má drive a ťah na bránku a najmä verí, že každé dieťa si zaslúži šancu na úspech.
 • Pozícia je vhodná pre absolventov so skúsenosťami ako aj skúsených profesionálov. Ceníme si predchádzajúce skúsenosti uvedené v životopise, uchádzačov hodnotíme na základe kompetencií preukázaných počas výberového procesu.

Svoje otázky, životopis a motivačný list posielaj:

TALENT RECRUITER v Teach for Slovakia

Aj ty si doteraz netrpezlivo čakal/a, kedy bude Teach for Slovakia hirovať ľudí priamo do staffu, a ešte k tomu na pozíciu Talent Recruiter? Taaak, tá chvíľa je práve tu a teraz!

Chceš pracovať v tíme našej R&M manažérky Radky na tom, aby boli súčasťou nášho leadership programu aj naďalej tí najlepší lídri, čím budeš zároveň prispievať k riešeniu problémov v oblasti nerovnosti a kvality vzdelávania na Slovensku?

Aj ty vnímaš Teach for Slovakia ako svoj lovebrand a chceš byť proaktívnou súčasťou vízie „aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť“?

Tak sa pridaj do Recruitment tímu Teach for Slovakia!

Koho hľadáme?

Hľadáme akčnú, samostatnú, efektívnu a komunikatívnu osobnosť plnú energie a zápalenia pre sociálny dopad, ktorá má drive, je vytrvalá a vie doťahovať veci do úspešného konca. Zmysel pre humor je vítaný.

 • Vieš si získať ľudí a budovať vzťahy?
 • Rád/a prezentuješ a máš poriadok vo veciach?
 • Chceš mať zmysluplnú prácu a zároveň v nej mať slobodu, veľa sa naučiť a osobnostne i profesne rásť?
 • Hľadáš vždy riešenia a pri prvom neúspechu nevešiaš hlavu?
 • Rád/a samostatne pracuješ, ale vieš potiahnuť aj kolegov v tíme?

Ak si odpovedáš na všetky tieto otázky ÁNO, čítaj ďalej.

Čo bude náplňou tvojej práce?

 • príprava a realizácia vlastnej stratégie v rámci danej oblasti zodpovednosti s priamou podporou lídra tvojho tímu a ostatných kolegov
 • priamy recruitment potenciálnych záujemcov do ďalšieho ročníka programu Teach for Slovakia – telefonáty, osobné stretnutia, atď.
 • spoznávanie nových ľudí a ich motivácie pre zapojenie sa do programu (osobnostný rast, zmysluplnosť, komunita, dopad…) a zaujímanie sa o ich individuálne životné príbehy
 • nadchnutie kandidátov pre víziu Teach for Slovakia
 • budovanie partnerstiev a manažovanie vzťahov s kandidátmi, lídrami univerzít, inými mimovládnymi organizáciami, partnermi z biznis sféry
 • zastupovanie TFS a budovanie povedomia v online a offline svete – organizovanie eventov, prezentácií, zabezpečenie propagácie programu prostredníctvom našich partnerov
 • reflektovanie na dáta
 • správa všetkých administratívnych úloh, ako je aktualizácia náborových databáz, dokumentácia uchádzačov, zverejňovanie pracovných ponúk a plánovanie pohovorov
 • efektívne manažovanie vlastného tímu stážistov/Faculty leaderov
 • aktívne zapájanie sa do výberových procesov TFS a získavanie hlbšieho pochopenia programu

Čo pre túto prácu potrebuješ?

1) SILNÉ KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI

 • efektívne komunikovať v písomnej aj verbálnej forme, individuálne aj vo veľkých skupinách
 • výnimočne dobre presviedčať, mať výborné prezentačné zručnosti a schopnosť prezentovať svoje myšlienky s vášňou a presvedčením
 • telefonicky aj osobne zaujať kandidáta
 • identifikovať správne otázky a pýtať sa ich jasne a s rešpektom
 • v komunikácii rýchlo premýšľať nad ďalším postupom a sledovať ciele komunikácie
 • mať dobré networking skills
 • byť empatický/á a ku každému pristupovať s rešpektom
 • znalosť angličtiny na konverzačnej úrovni

2) PROAKTIVITA, SELF and RESULT-DRIVEN APPROACH

 • byť “self-driven individual”
 • preberať zodpovednosť a iniciatívu
 • cítiť zodpovednosť za svoje ciele, byť motivovaný/á ich splnením a prekonaním :)
 • schopnosť a ochota učiť sa o Teach for Slovakia, slovenskom vzdelávacom systéme a recruitmente

3) ORGANIZOVANOSŤ a ŠTRUKTÚROVANOSŤ

 • dokázať manažovať svoje priority, úlohy, čas a energiu
 • byť dôsledný/á, mať poriadok vo veciach
 • dodržiavať deadliny, sľuby a plány

4) RIEŠENIE PROBLÉMOV a KRITICKÉ MYSLENIE

 • vedieť riešiť problémy a prinášať realistické, kreatívne a originálne riešenia, inovatívne nápady

Akékoľvek zručnosti alebo ďalšie skúsenosti v oblasti business developmentu, marketingu, verejného vystupovania a recruitmentu sú vítané.

Čo ti ponúkame my?

 • networkovanie s absolventmi vysokých škôl, mladými profesionálmi a skúsenými lídrami, ktorých zaujíma sociálna spravodlivosť a chcú zlepšovať svet okolo seba
 • staneš sa súčasťou nášho tímu, kde môžeš spoznať ďalších inšpiratívnych ľudí a náš interný tím odborníkov v oblasti vzdelávania a leadershipu
 • možnosť zúčastniť sa workshopov, tréningov a školení Teach for Slovakia pod vedením špičkových lektorov
 • byť súčasťou celosvetového vzdelávacieho hnutia Teach for All
 • flexibilné pracovné podmienky (home-office, flexibilný pracovný čas)
 • veľká samostatnosť a sloboda v role
 • možnosť vybudovať si svoj vlastný tím Faculty leadrov (stážistov) a naučiť sa, ako viesť ľudí
 • byť externou tvárou TFS a prinášať nové príbehy nových ľudí do TFS
 • úzka spolupráca s účastníkmi a absolventmi programu TFS
 • naučiť sa verejne vystupovať a zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti v písomnej a aj verbálnej podobe
 • Welcome pack pri nástupe do práce
 • vianočné darčeky a vianočná večera s tvojim budúcim super tímom :)

Miesto, forma spolupráce, finančné ohodnotenie:

 • sídlime priamo v Starom meste, na Štúrovej 3, v Bratislave
 • na termíne nástupu sa určite dohodneme, najneskôr od 15.8.2021
 • preferované miesto tvojho pôsobenia je Bratislava alebo Košice
 • forma spolupráce na živnosť
 • mesačné odmena na faktúru je od 1040€, v závislosti od skúseností
 • podľa výsledkov a v závislosti od finančného zdravia TFS možnosť získať dodatočný 10% bonus
 • preplatenie výdavkov na mobil a nákladov súvisiacich s výkonom role skúseností a zručností.

Zaujala ťa práca?

Pozícia je vhodná aj pre čerstvých absolventov ako aj skúsených profesionálov. Ceníme si tvoje predchádzajúce skúsenosti uvedené v životopise, uchádzačov hodnotíme na základe kompetencií preukázaných počas výberového procesu.

Radka sa bude tešiť na tvoje CV a krátky motivačný list. Kreativite sa medze nekladú.