Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť.

Stav vzdelávacieho systému na Slovensku je v núdzi.

Rozhodli sme sa to zmeniť

Budujeme komunitu ľudí, ktorí spoločne pracujú na zmenách v školách i mimo nich. Aktívnym absolventom vysokých škôl poskytujeme dvojročný leadership program, kde načerpajú skúsenosti z reality slovenských škôl. Popri tom absolvujú tréningy na osobnostný rozvoj a pracujú na projektoch na rozvoj komunity či školy. Po dvoch rokoch pokračujú ako ambasádori a z rôznych pozícií a kariér vedú potrebné zmeny pre kvalitnejší a spravodlivejší vzdelávací systém.

Leadership program Teach for Slovakia

Naše hodnoty