Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Večer plný inšpiratívnych príbehov ľudí, ktorí prinášajú na Slovensko pozitívnu zmenu.

Presunuté na máj!

Podujatie mení dátum konania pre preventívne opatrenia kvôli vírusu COVID 19.

Hostia aj program zostávajú nezmenené, doterajšie registrácie platia.

Naši hostia a hostky vám porozprávajú, ako sa dá aj malými krokmi prispieť k veľkému posunu tam, kde to najviac treba – v školstve a vzdelávacom systéme. Na marcovom inspirED sa môžete tešiť na:

PAULÍNA MASARYKOVÁ Pauli je ambasádorkou programu Teach for Slovakia, dva roky pôsobila na Základnej škole v Chminianskych Jakubovanoch. V súčasnosti pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Počas rozhovoru porozpráva o svojej skúsenosti z mentoringu v projekte Omama občianskeho združenia Cesta von.

ZUZANA JASLOVÁ Zuzka od septembra pôsobí ako Omama v Chminianskych Jakubovanoch, kde sa venuje rozvoju detí vo veku do troch rokov. Pomáha tak deťom zo sociálne slabšieho prostredia rozvíjať sa ešte pred nástupom do materskej školy.

KATARÍNA RUŽIČKOVÁ Katka je účastníčkou programu Teach for Slovakia a pôsobí na Základnej škole Nejedlého v bratislavskej Dúbravke. Vyštudovala jazyky a absolvovala viacero študijných pobytov v zahraničí. Po skončení školy dobrovolníčila v Kambodži. Aktívne sa zaujíma o tému rodovej rovnosti. V inspirED talku porozpráva o svojej jedinečnej skúsenosti z programu.

Moderátorkou večera je Janka Janotkova. Kvôli kapacite priestoru je potrebné sa registrovať

Registrovať sa na inspirED
Event inspirED je určený pre širokú verejnosť. Vstupné je dobrovoľné. Po udalosti bude priestor na neformálne rozhovory s hosťami.