Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Rezervačný formulár

Prídu 2 zástupcovia.Príde 1 zástupca.

Diskusia v komunite Teach for Slovakia s politikmi o tom, aké systémové zmeny chcú zrealizovať, aby posunuli Slovensko vo vzdelávaní vpred. Do diskusie pozývame lídrov za školstvo z kľúčových strán naprieč politickým spektrom, pretože sme nestrannícka organizácia a nepreferujeme žiadne konkrétne politické strany.

Diskusia s následnou recepciou sa uskutoční v piatok 7. februára v čase 18:00 – 20h v Bratislave na Bilingválnom gymnáziu C.S.Lewisa na Haanovej 28.

Podujatie je neverejné, určené len pre komunitu Teach for Slovakia a Change for Slovakia.

Dresscode je neformálny.

Program:

  • 18:00 Príchod hostí
  • 18:30 Panelová diskusia: Moderátor CEO Teach for Slovakia Stanislav Boledovič
  • 19:00 Diskusie politikov v skupinách ohľadom špecifických prípadov z prostredia škôl TFS (skupiny tvoria účastníci programu TFS, ambasádori, riaditelia partnerských škôl a členovia komunity)
  • 19:45 Návrat do panelovej diskusie s prezentáciou výstupov zo skupín
  • 20:00 Recepcia a voľné rozhovory