Ambasádori Teach for Slovakia z ročníka 2018. Sú to absolventi nášho dvojročného leadership programu Teach for Slovakia. Dnes pôsobia vo verejnej správe či založili vlastné organizácie a ďalej spoločne podporujú zmeny v školstve, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť.