Prihláška do leadership programu
Teach for Slovakia

Aby ste zvýšili svoje šance na úspech, odporúčame pred vyplnením prihlášky kontaktovať tím Teach for Slovakia a získať personalizované rady, ako ju vyplniť. 

Prihláška do programu Teach for Slovakia obsahuje tri časti. 

 1. Základné a osobné údaje (1 minúta)
 2. Štruktúrované odpovede na 3 otázky (rozsah 250, 250 a 400 slov) s inštrukciami  (v priemere 90 minút)
 3. Dodatočné informácie / súhlas so spracovaním osobných údajov (5 minút)
Odpovedať môžete v slovenskom alebo anglickom jazyku. 

Na vyplnenie žiadosti si rezervujte dostatok času.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na
info@teachforslovakia.sk
1. Osobné údaje

Podmienky zapojenia sa do programu

Podmienkou zapojenia sa do programu Teach for Slovakia je:

 • Znalosť angličtiny na aktívnej/komunikatívnej úrovni (B2 a viac).
 • Ukončený 2.stupeň vysokej školy pred nástupom do programu.

  Ak tieto podmienky nespĺňate a chcete sa poradiť o zapojení do programu, kontaktujte nás prosím. • 2. Odpovede

  Pokyny a rady

  Prosím, prečítajte si dôkladne nasledovné inštrukcie, ktoré Vám uľahčia úspešné vyplnenie prihlášky. 

  Náš program je náročný, a preto je veľmi dôležité, aby ste v prihláške poskytli konkrétne príklady, ktorými jasne preukážete zručnosti, na ktoré sa pýtame. 

  • Každá otázka uvádza, na akú zručnosť je zameraná. Vyberajte si situácie alebo príklady z Vášho života, kde Vaše konanie najlepšie reprezentovalo zručnosť, na ktorú sa pýtame (iniciatíva, dosahovanie výsledkov).
  • Držte sa zároveň návodu pod otázkami, odporúčame zahrnúť všetky body z návodu do Vašej odpovede. 
  • Buďte jasný a konkrétny, vo Vašich odpovediach nemôžeme nič usudzovať alebo si domyslieť. Štylistika odpovede sa nehodnotí, hodnotia sa len fakty, ktorými preukazujete vlastnosť, na ktorú sa pýtame. 
  • Nevkladajte prosím do svojej odpovede linky na "ďalšie informácie", nebudú brané do úvahy. Využite rozsah slov povolený v každej odpovedi na opísanie všetkých kľúčových faktov. 
  • Rozsah slov pri otázkach nie je len limitom, ale aj odporúčanou dĺžkou odpovede.
  Odpoveď 1
  INICIATÍVA - 250 slov
  Hľadáme ľudí, ktorí majú odvahu a dokážu prevziať iniciatívu aj v situáciach, kde ostatní zostávajú pasívni. Opíšte konkrétnu situáciu, kedy a ako ste prevzali iniciatívu za riešenie problému. Z Vašej odpovede má byť jasné:
   • Stručný opis situácie a motivácia, prečo ste prevzali iniciatívu.
   • Konkrétne kroky a rozhodnutia, ktoré ste v rámci prevzatia iniciatívy podnikli. 
   • Či ste museli prekonať pasivitu, nesúhlas okolia alebo iné prekážky, ak áno, uveďte aké.
   • Stručne zhrňte výsledok, ku ktorému Vaša iniciatíva viedla.
  Odpoveď 2
  Dosiahnuté ciele a výsledky
  Časť: akademický a profesný život - 200 slov
  Hľadáme ľudí, ktorí sú v živote aktívni a dosahujú úspechy a ciele aj napriek individuálnym prekážkam. Z Vašej odpovede má byť jasné:
   • Čo považujete za najambicióznejší alebo najúspešnejší cieľ, ktorý ste počas strednej alebo vysokej školy dosiahli a konkrétny výsledok. 
   • Aké osobné prekážky ste prekonávali pri dosahovaní tohto výsledku.
   • Že máte schopnosť byť aktívny v škole alebo v práci.
  Dosiahnuté ciele a výsledky 
  Časť: aktivity mimo školy a práce - 200 slov
  V tejto odpovedi sa zamerajte na aktivity mimo školy a práce (záľuby, šport,  projekty, súkromný život). Uveďte konkrétne výsledky a prekážky, ktoré ste prekonávali. Hľadáme ľudí, ktorí sú v živote aktívni a dosahujú úspechy a ciele aj napriek individuálnym prekážkam. Z Vašej odpovede má byť jasné:
   • Čo považujete za najambicióznejší alebo najúspešnejší cieľ, ktorý ste v danej oblasti dosiahli a konkrétny výsledok. 
   • Aké osobné prekážky ste prekonávali pri dosahovaní tohto výsledku.
   • Že máte schopnosť byť aktívny aj mimo školy a práce.
  Odpoveď 3
  ZLADENIE S NAŠOU VÍZIOU - 250 slov
  Hľadáme ľudí, ktorí chcú osobnostne a profesne rásť, rozumejú vízii Teach for Slovakia a chcú k nej prispieť. Z tejto odpovede má byť jasná konkrétna motivácia pre zapojenie sa do programu a Vaše pochopenie úlohy a vízie Teach for Slovakia.
  Z vašej odpovede by sme sa mali dozvedieť:
   • Čo je podľa vás úloha a vízia Teach for Slovakia, prečo a ako k nej chcete prispieť?
   • Čo očakávate, že pre svoj profesionálny, osobnostný a kariérny rozvoj počas dvoch rokov v Teach for Slovakia získate?
   • Kde sa vidíte o päť rokov a ako vám účasť v programe Teach for Slovakia pomôže na ceste k tejto ambícii?
  3. Dodatočné informácie
  Vaša kľúčová motivácia
  • Máte k dispozícii 11 BODOV, ktoré, prosím, rozdeľte medzi jednotlivé motivácie nižšie v závislosti od toho, akú majú pre Vás váhu pri zapojení sa do programu Teach for Slovakia. 

  • Motiváciám, ktoré sa u Vás nevyskytujú vôbec, priraďte číslo (počet bodov) 0.
  • Žiadnej motivácii nemôžete udeliť záporné body. 
  • Nie je možné udeliť celkovo menej ako 11 BODOV. Rozdeľte preto, prosím, všetky Vaše body tak, aby sa nachádzalo v jednotlivých políčkach dokopy 11 BODOV (nie viac, ani menej).
  • Body môžete rozdeľovať podľa vlastného uváženia.
  • Tieto údaje budú použité len pre účel zberu dát a štatistické účely.   • Ak by ste k motiváciám vyššie radi doplnili nejakú inú motiváciu, ktorá ešte nebola spomenutá, napíšte nám ju:

  Životopis
  • Informácie z Vášho CV nebudú v tejto časti výberového procesu brané do úvahy. Budú použité len pre účel zberu dát a štatistické účely. Zamerajte sa preto prosím na kvalitu odpovedí a dôležité príklady konkrétnych skúseností uveďte priamo vo svojich odpovediach.
  • Rozsah životopisu max. dve strany A4.
  • Pripojenie životopisu je povinné.

  Priložený životopis v .pdf formáte prosím označte v tvare: Meno.Priezvisko