Project Description

Alexander Jakubčo

Je absolventom pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Počas štúdií absolvoval úspešne stáž na Ministerstve obrany v kancelárii štátneho tajomníka, Slovak Telekome, TASR a rok pracoval ako lektor slovenského jazyka ako cudzieho jazyka a učil na škole pre nadané deti. V roku 2014 bol finalistom celoslovenskej súťaže o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku Zlatý Amos. V programe TFS slúžil pre deti z rómskej osady v Stráňach pod Tatrami. Cez osobný mentoring a úprimné rozhovory s Antonom Zajacom sa dostal k príležitosti absolvovať jazykový kurz v San Diegu. Na záver programu bol na stáži na Ministerstve školstva, kde prinášal nažité skúsenosti z terénu. Momentálne pokračuje v kariére učiteľa.