Project Description

anezka 1

Anežka Karľa

Študovala právnickú fakultu na Trnavskej univerzite a počas týchto štúdií vzdelávala ako dobrovoľníčka odsúdených v mužskej a ženskej väznici. Počas strednej a vysokej školy viedla stretká a formovala mladých u Saleziánov a v UPeCe. V rámci Teach for Slovakia pracovala na Základnej škole v Plaveckom Štvrtku a Šarišských Bohdanovciach. Aktuálne je jednou z prvých ambasádorov TFS a ostala pracovať v neziskovom sektore – v rámci OZ Eduma na budovaní kritického myslenia u žiakov a študentov. Rovnako sa venuje scitlivievaniu spoločnosti a poukazovaniu na výzvy školstva, nerovnosti vo vzdelávaní a problémoch v menej rozvinutých regiónoch cez médiá.

  • Pôsobí v neziskovom sektore v oblasti vzdelávania

  • Profil na LinkedIn