Project Description

daniela
  • V programe pôsobila na ZŠ s MŠ Terňa.

  • Učila predmety: matematika, anglický jazyk, kreatívne čítanie

Daniela Sochorová

Študovala učiteľstvo matematiky a anglického jazyka v Košiciach a učiť chcela väčšinu svojho života. Motivovali ju k tomu pozitívne vzory učiteľov na ZŠ a SŠ a rozhodla sa, že aj ja takým vzorom chcem byť a nadchnúť iných.

Skúsenosti s prácou s deťmi naberala pri dobrovoľníctve počas letných táborov, kde pracovala ako animátorka a neskôr celý animátorský tím viedla.

Popri štúdiu spoluorganizovala matematický krúžok pre žiakov z málo podnetného prostredia. Tu robila výskum o rozvoji algoritmického myslenia. Výsledky tohto pozorovania následne pretransformovala do diplomovej práce.

“Práve táto skúsenosť ma motivovala zapojiť sa do Teach for Slovakia a prispieť k pozitívnej zmene v školstve na Slovensku.”

So svojou triedou som sa zamerala na budovanie sebavedomia v matematike. Chcela som, aby to pre mojich žiakov nebol taký strašiak, a aby sa nezľakli, keď je pred nimi niečo ťažké.

Preto ma veľmi tešilo, že matematika sa stala obľúbeným predmetom viacerých mojich žiakov a bola som veľmi hrdá vždy, keď som videla, že sa nevzdávajú po prvom neúspechu.

Zamerala som sa na budovanie charakteru aj v iných oblastiach – najmä v sebakontrole. Učila som žiakov stratégie ako zvládnuť hnev, ako zareagovať keď s niečím nesúhlasia, reflektovať svoje správanie.

Počas svojho pôsobenia v Terni som decká brávala na výlety a exkurzie ako odmenu za ich snahu v škole. Videli a zažili tak úplne nové veci a  bol to tiež priestor  sa lepšie  navzájom spoznať.

V spolupráci s kolegami sme organizovali rôzne podujatia na škole ako deň Rómov, noc v škole, Triedy plné budúcnosti či športové dni.

Vďaka Tfs a Chfs komunite sa mi podarilo na školu priviesť zaujímavých hostí.

Počas týchto dvoch rokov som lepšie pochopila výzvy v slovenskom školstve, opäť som si potvrdila, že učiť ma baví a vidím v tom obrovský zmysel.

Učilo ma to trpezlivosti, vedeiť zareagovať vo vyhrotených situáciách, lepšie odhadnúť potreby mojich žiakov a tiež komunikovať v rôznych kontextoch (so žiakmi, rodičmi, kolegami, inými účastníkmi, či podporovateľmi).

Učilo ma to improvizovať a nenechať sa rozhodiť tým, keď veci nejdú podľa mojich predstáv.

Zručnosti a skúsenosti, ktoré som nadobudla počas môjho pôsobenia v programe a komunita ľudí, ktorých som vdaka Teach for Slovakia stretla sú to najcennejšie, čo si odnášam.

Bol to skvelý pocit vedieť, že za mnou stojí toľko ľudí, že sa zaujímajú a že aj im záleží na osudoch mojich žiakov, že sú ochotní pomôcť a zapojiť sa.

Teším sa veľmi z návštevy Juraja Jurčíka na škole v rámci programu Triedy plné budúcnosti, vďaka ktorej mohli žiaci (a ja s nimi) nahliadnuť do sveta manažéra poisťovne.

Andrej Jankuliak zas okrem návštevy na škole mojich žiakov prekvapil aj darčekom na vianoce s milým prianím.

Vďaka Mariánovi Marekovi a jeho finančnému príspevku mohol byť deň Rómov na úplne inej úrovni vďaka zakúpeným mikrofónom.

Po prvom roku učenia som mala možnosť na 2 týždne navštíviť King Solomon Academy v Londýne, špičkovú školu, ktorá dostáva deti zo slabého socio-ekonomického prostredia na univerzity.

V rozhovoroch s riaditeľom, učiteľmi a žiakmi som bližšie spoznala aká je vízia školy, ako pracujú na charaktere žiakov a ako môže vyzerať dobre fungujúca škola.

Keďže moja dlhodobá vízia je ostať v školstve, verím, že tieto podnety budú pre mňa veľmi užitočné. Mojím snom je pôsobiť na škole, kde sa buduje charakter žiakov v súhre s akademickými vedomosťami.