Project Description

David Tkac 2
  • Škola: ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce

  • Predmety: matematika

Dávid Tkáč

Dávid pôvodne študoval vedeckú biológiu, ale po presťahovaní sa do UK sa začal venovať Anglickému jazyku, v ktorom si urobil aj učiteľské minimum na vzdelávanie dospelých. Pracoval na rôznych pozíciách v Britskom školstve – od asistenta cez suplujúceho až po učiteľa so všetkými vekovými kategóriami (5+).

Jeho najväčšími úspechmi sú vystupovanie na svetovom divadelnom festivale, úspešný prechod z prírodných do humanitných vied a dosiahnutie kvalifikácie učiteľa Angličtiny s len 4 rokmi štúdia Angličtiny na strednej skole. Jeho motiváciou je láska ku vzdelávaniu a príležitosť robiť to v materskej krajine.

Jeho záľubami sú turistika, háčkovanie, veda, sovietské sci-fi, vzdelávanie.

Pracovať na profesionálnom a osobnom rozvoji a tréningu dospelých. Najatraktívnejšími smermi sú coaching, mentoring a profesionálna reflexia.

If you cant avoid something, you may as well just enjoy it.