Project Description

Dominik Gabor 2
  • Škola: ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce

  • Predmety: matematika

Dominik Gábor

Dominik pochádza z Nezbudskej Lúčky – malej dedinky neďaleko Žiliny. Už na základnej škole si všimol, že niektorí učitelia žiakov k učeniu pritiahli a iní ich svojim prístupom a postojom odradili. Tento problém dosiahol vrchol počas hodín matematiky na strednej škole, kedy sa rozhodol začať doučovať spolužiakov. S túžbou po zmene v prístupe k učeniu vyštudoval učiteľstvo matematiky a náboženskej výchovy na Trnavskej univerzite v Trnave.

Popri štúdiu sa venoval dobrovoľníckej činnosti zapojením sa do organizovania žilinskej Diecéznej animátorskej školy a koordinátorstvom v Trnavskom UPeCe. Do TFS sa prihlásil preto, lebo chce hľadať spôsoby akými inšpirovať, motivovať a efektívne vyučovať. Verí, že náročné prostredie a kvalitné zázemie mu pomôžu, aby nadobudnuté schopnosti neskôr naplno využil a odovzdával ďalej.

Je hrdý na každé rozhodnutie vystúpiť zo svojej zóny komfortu a zamerať sa na budovanie niečoho, čo ho presahuje.

Dominik má rád hudbu, už dlhé roky sa venuje hre na gitare. Zo športov obľubuje volejbal a keďže vyrástol medzi horami miluje turistiku.

Po skončení TFS plánuje Dominik naďalej učiť. Uvedomuje si však aj potrebu širšieho zásahu do Slovenského školstva, a preto by sa neskôr chcel venovať aj formácii učiteľov.

„Vykonať vec, ktorej sa bojíme, je prvý krok k úspechu.“ Mahátma Gándhí