Project Description

Igor André

Absolvoval štúdium politológie na fakulte Univerzity Komenského. Od štátnej úrovne navrhovania riešení pre zlepšenie oblasti vzdelávania rómskych detí sa cez mimovládny sektor dostal až k programu Teach for Slovakia. Mal to privilégium učiť prevažne rómske deti v Nálepkove na Spiši. Ostal verný téme – v spolupráci s tímom splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Antonom Marcinčinom rozbehol program svojpomocnej bytovej výstavby a sociálneho podnikania pre marginalizované komunity v okrese Kežmarok. Miluje slovenské hory, rád spoznáva zabudnuté zákutia Slovenska.