Project Description

Janko Ostrolucky 2
  • Škola: ZŠ s MŠ Jelšava

  • Predmety: fyzika, matematika

Janko Ostrolucký

Janko pochádza z Košíc, ktoré opustil hneď po maturite, aby vyštudoval Blízkovýchodné štúdiá na Západočeskej univerzite v Plzni so zameraním na arabský jazyk, islamský fundamentalizmus a súčasné dejiny. Strávil niekoľko mesiacov v egyptskej Káhire štúdiom arabčiny a politického vývoja po Arabskej jari. Popri škole sa venoval práci v akademickom senáte a organizácii Festivalu arabskej kultúry v Plzni.

Po ukončení štúdia začal pracovať v cestnej výstavbe postupne ako robotník, obchodný zástupca, stavbyvedúci a projektový manager. Napriek rýchlemu postupu v korporátnej štruktúre a nadobudnutiu cenných skúseností po piatich rokoch v cestnej výstavbe sa rozhodol zmeniť svoje smerovanie a prihlásil s do TFS.

Najviac je v doterajšom živote hrdý na zdolanie cesty hrdinov SNP, ktorú absolvoval v roku 2018.

Medzi jeho záľuby patrí hudba (počúvanie, skladanie, hranie), pešia turistika a arabský jazyk.

V programe by sa rád prepojil s ľuďmi a inštitúciami, ktoré budú iniciovať vznik nezávislej vládnej/štátnej organizácie, ktorej programovým cieľom bude ukončenie sociálneho vylúčenia. Chce by byť aktívny v tejto iniciatíve a následne v činnosti takejto organizácie.

“Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte!” Jánošík, Juraj