Project Description

Jano Horvath
  • V programe pôsobil na ZŠ Chminianske Jakubovany, Obchodná akadémia Dudova 4.

  • Učil predmety: matematika, informatika

Jano Horváth

Diplomovkou o algoritmoch, ktoré v reálnom čase “nahrávajú myšlienky” priamo v mozgu, úspešne ukončil štúdium informatiky na University of Edinburgh. Stážoval v start-upoch aj v nadnárodných firmách. Čím dlhšie tam bol, tým viac sa sám seba pýtal: “To je všetko? Intelektuálne vyťažený, ale nesmierne pohodlný život?”

Učil mladších kolegov na prváckych IT predmetoch. Organizoval tínedžerské tábory na character development. Tieto skúsenosti mu dodali odvahu rozvíjať svoje nadšenie pre učiteľstvo. Túžba odovzdať, čo mu bolo dané, ho priviedla do Teach for Slovakia.

Do programu vstupoval s víziou, že svoje znalosti z univerzity a to, že rozumie ako funguje informatika, pretaví a zaujímavejšie podá deťom.

Počas prvého roku som učil informatiku deti, z ktorých 95% nemalo doma počítač a 80% nevlastnilo telefón.

Na škole som okrem učenia organizoval krúžok LEGO robotiky, kde som šiestakom nielen prvýkrát v živote vysvetľoval ako fungujú roboty, ale im prvýkrát v živote ukázal aj LEGO.

Na konci školského roka sme s troma žiakmi išli na celo-slovenskú súťaž v legových formulách, kde moji žiaci ako jediní rómski žiaci rovnocenne súťažili s tímami, ktoré na tieto súťaže chodili už roky.

Okrem informatiky na druhom stupni som intenzívne pracoval s malými tretiakmi, ktorých správanie ich na škole neslávne preslávilo.

Za najväčší úspech považujem, že som si s touto triedou po pár veľmi ťažkých mesiacoch vybudoval vzťah a ku koncu školského roku vedel v tejto triede korigovať správanie detí iba pozitívnym (slovným) odmeňovaním.

Keď som končil mastra z informatiky na University of Edinburgh, tak som veľa rozmýšľal nad tým, ako najlepšie učiť malé deti informatiku a ktoré sú to vlastne tie kľúčové zručnosti, ktoré by si mali deti zo škôl odnášať.

Po dvoch rokoch v TfS a učení na dvoch veľmi rôznych školách (dedinskej v PO kraji a mestskej v BA) vidím, že situácia na Slovensku je úplne kritická.

Na väčšine škôl na informatike deti pozerajú youtube a hrajú nezmyselné hry. Diskusia na školách sa pohybuje na úrovni či vôbec informatiku učiť a nie o tom, čo učiť.

Dva roky v TfS ma motivovali, aby som sa v nasledujúcom období začal spolu s ďalšími ľuďmi, ktorých som počas TfS spoznal, angažovať v oblasti vyučovania informatiky.

Svojim podporovateľom veľmi ďakujem, že do toho išli so mnou.

Často som nachádzal rôzne synergie medzi ich profesiami a mojím pôsobením v škole.

S Martinou Pometlovou a Alenou Kanabovou (obe Accenture) sme začali spoluprácu na projekte školení učiteľov informatiky. S Mišom Božíkom som spolupracoval na odporúčaniach učiteľom na portáli vĺčatá.sk počas uzavretia škôl v dôsledku pandemických opatrení.

Dva roky v TfS ma motivovali, aby som sa v nasledujúcom období začal spolu s ďalšími ľuďmi, ktorých som počas TfS spoznal angažovať v oblasti vyučovania informatiky.

Spolu s Angelou, ambasádorkou TfS, plánujeme vytvoriť komplexný balík didaktiky informatiky, ktorý bude obsahovať individuálne plány hodín spolu s prezentáciami a pracovnými listami.

Týmto spôsobom budú učitelia, najmä tí, ktorí nemajú predchádzajúce znalosti v oblasti IT, schopní učiť relevantnú modernú informatiku bez toho, aby si museli obsah sami vyrábať.

Momentálne (apríl 2020) sme v procese fundraisingu a plánujeme súťažiť o grant od Google.org, ktorý by nám pokryl náklady na celý projekt.