Project Description

Kamila Dankovcikova 2
  • Škola: ZŠ Seňa

  • Predmety: biológia, chémia

Kamila Dankovčiková

Kamila pochádza z Vranova nad Topľou. Po gymnáziu vyštudovala učiteľstvo biológie a chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Už počas štúdia sa zapájala do dobrovoľníckych aktivít, najmä do pripravovania stretiek a rôznych výletov pre deti v krízovom centre v Košickej Novej Vsi organizovaných cez Univerzitné pastoračné centrum Košice. Popri tom sa venovala tiež doučovaniu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a zúčastnila sa tzv. „malej misie“ na Ukrajine, kde organizovala letný tábor pre deti z chudobných oblastí. Vďaka týmto skúsenostiam nabrala odvahu prihlásiť sa do Teach for Slovakia a aj naďalej pomáhať deťom z náročného prostredia získavať to najcennejšie – vzdelanie a vedomie, že vlastným úsilím môžu v živote dokázať veľa.

Najviac je vďačná za svoju rodinu a za prijatie do TfS.

Medzi jej záľuby patrí beh, turistika, dobrovoľníctvo, plávanie, čítanie kníh, káva, jej pes, Simpsonovci.

Chcela by nielen počas programu TfS, ale aj natrvalo po jeho absolvovaní, byť dobrou učiteľkou a dodávať deťom vedomie, že nezávisle od prostredia, z ktorého pochádzajú , majú na to, aby sa svojím poctivým úsilím postavili na vlastné nohy a žili život, po akom túžia. Verí, že účasť v TfS jej otvorí nové horizonty, aby v povolaní učiteľky dokázala využiť svoj plný potenciál.

Všetko zlé je na niečo dobré.