Project Description

fedakova
  • V programe pôsobila na ZŠ Seňa.

  • Učila predmety: anglický jazyk, triednictvo v 5.A a potom 6.A

Kristína Fedáková

Angličtinu študovala na Katolíckej univerzite a anglický jazyk v odbornej komunikácii na Univerzite Konštantína Filozofa.

Pol roka strávila v rámci programu Erasmus v Nemecku. Bola na viacerých mládežníckych výmenách v Rumunsku a Švédsku, vyskúšala si dobrovoľníctvo po Európe.

Pridala sa do organizácie AIESEC a pomáhala organizovať projekt Educate Slovakia na podporu vzdelávania a zlepšenie medzikultúrneho porozumenia detí na základných a stredných školách v nitrianskom regióne. Neskôr sa stala prezidentkou lokálnej pobočky.

“Vďačím Bohu za skvelú rodinu, priateľov, príležitosti spoznávať svet a možnosť robiť to, čo ma baví. Chcem tento pocit dopriať aj deťom, pre ktoré veľa z toho nie je samozrejmosťou. Milujem, keď môžem robiť veci, ktoré majú zmysel a tak sa tešiť z maličkostí, ktoré postupne menia svet.”

Jeden z najväčších problémov mojej triedy bola od začiatku dochádzka.

Viacero žiakov už opakovalo ročník a zväčša to nebolo kvôli tomu, že na to “nemali hlavu”, ale kvôli tomu, že do školy nechodili, čo sa odzrkadlilo aj na ich výsledkoch.

Celý prvý rok si žiaci za každý deň, ktorý prišli do školy, mohli hodiť jednu “hviezdu” (cestovinu nafarbenú na zlato) do našej motivačnej nádoby. Tam boli napísané odmeny, ktoré si žiaci spoločne každý mesiac vymýšľali.

Čím poctivejšie chodili do školy, tým lepšiu odmenu dosiahli. Za rok sme teda absolvovali spoločné bicyklovanie, poobedné premietanie filmu v škole, kino v Košiciach či výlet na výstavu.

Po dvoch rokoch sa postupne dochádzka niektorých žiakov zlepšila zo 100 neospravedlnených hodín na 0, čím sa taktiež upravil ich prospech.

Najkrajšie na tom je, že to ani “nebolelo” a pri tomto procese sme zažili veľa srandy a zaujímavých zážitkov.

Počas dvoch rokov som navnímala veľa nespravodlivosti, ktorej deti v školskom systéme musia čeliť.

Naučila som sa vnímať individuálne potreby žiakov a to, akú dôležitú úlohu hrá učiteľ v živote žiaka.

Naučila som sa aj to, že je v poriadku nemať vždy všetko pod kontrolou, a že ak dáme deťom slobodu, zodpovednosť a správne vedenie, tak aj 10-14 ročné deti vedia robiť “zázraky” (napríklad z vlastnej iniciatívy zorganizovať prespávačku v škole).

Traja moji podporovatelia sa zapojili do projektu Triedy plné budúcnosti a prišli podporiť žiakov na ZŠ Seňa svojimi životnými príbehmi a cestami, ktorými sa mohli žiaci inšpirovať. 🙂

Veľmi ďakujem Petrovi Fusekovi, ktorý nám dal vyrobiť triedne tričká, ktoré sme si v rámci triednickej hodiny zabatikovali, predplatil deťom aplikáciu na učenie slovíčok v angličtine a zakúpil tlačiareň na skvalitnenie výuky a tlačenie fotiek, aby sme mali naše spomienky rozvešané aj v triede

Letnú stáž som absolvovala v organizácii ETP Slovensko. Presnejšie na Luníku IX, kde som sa venovala deťom a mladým počas prípravy letnej akadémie zameranej na povolania. Tu sa moja túžba po tom, aby mali deti v škole rovnaké šance na úspech, upevnila ešte viac.

Po dvoch rokoch by som teda ešte rada ostala v školstve a aplikovala zmeny v dochádzke, ktoré sa podarili v mojej triedy na celoškolskú úroveň.