Project Description

Lenka Kožárová

Študovala politológiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s ročným štúdiom na jednej z najväčších univerzít v Poľsku. Popri štúdiu sa intenzívne venovala mládežníckej politike a dodnes pôsobí v organizácii Nová Generácia, kde sa snaží prinášať myšlienky pre víziu lepšieho Slovenska. Po škole krátko pôsobila v IBM a neskôr v Európskom parlamente v Bruseli. Spoznala situáciu slovenského školstva spoza katedry v dedinke Ždaňa pri Košiciach. Svoje poznatky a skúsenosti zúročuje dnes na úrade VÚC Košice, kde sa venuje regionálnej politike.