Project Description

Lucia Ivicová

Prešovčanka, ktorá 6 rokov motivovala mladých v meste k aktivite, záujmu o verejné dianie a cez neformálne vzdelávanie inšpirovala žiakov k práci na sebe. Ťahala ju myšlienka, že my, mladí, sme generácia, ktorá sa pomaly stane hlavným hýbateľom v spoločnosti, a preto musí na sebe makať. Rozhodla sa preto aj sama na sebe intenzívne makať v programe TFS, kde cez prácu učiteľky matematiky v škole v rómskej osade, všetky školenia, podporu mentora a stretnutia so zaujímavými ľuďmi získala mnoho vedomostí, zručností a hlavne formovala svoje postoje, čo momentálne využíva a prináša v súčasnej práci na Ministerstve školstva ako poradkyňa štátneho tajomníka.