Project Description

Maria Orlovska 2
  • Škola: ZŠ Školská 526/53, Handlová

  • Predmety: prvý stupeň

Mária Orlovská

Majka pochádza z Martina. Na strednej škole absolvovala ročný pobyt v Mexiku, čo ju nasmerovalo na štúdium španielskeho a francúzskeho jazyka v Brne. Po skončení bakalára pokračovala na ekonomickej fakulte dvojitým česko-francúzskym diplomom v odbore verejná správa (Masarykova univerzita a Université Rennes 1). Počas vysokej školy absolvovala študijný pobyt a neskôr i pracovnú stáž vo Francúzsku.

Po škole začala pracovať v medzinárodnej firme, ale čím ďalej si uvedomovala svoju potrebu zaujímať sa o veci verejné a prispievať k zmene spoločnosti, následkom čoho absolvovala Politickú akadémiu na Slovensku. Najviac ju to ťahá k oblasti vzdelávania a školstva, preto sa rozhodla prihlásiť do programu Teach for Slovakia a získať tak potrebný pohľad z vnútra a z praxe. Verí, že lepšie Slovensko stojí na lepších príležitostiach rovnako pre každého.

Najviac je hrdá na to, že dokáže zabojovať, v ťažkých chvíľach sa po páde postaviť a vytrvať.

Miluje cudzie jazyky (momentálne ovláda štyri a plánuje sa učiť ďalšie) a pohyb (beh, bicykel, snowboard, plávanie). Rada si zatancuje, číta knihy, alebo si niečo pekné nakreslí. Voľný čas trávi s rodinou v prírode a pravdepodobne stúpa do náročného kopca. 🙂

Po skončení Teach for Slovakia plánuje byť aktívna v regionálnej politike (Žilinský samosprávny kraj) zameriavajúc sa na oblasť vzdelávania a školstva. Plánuje aktívne využívať skúsenosti získané počas dvoch rokov z praxe na zlepšenie školského systému ako celku.

„Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ (2Kor 12,9)