Project Description

vargova
  • V programe pôsobila na ZŠ P. HOROVA MICHALOVCE.

  • Učila predmety: matematika, informatika

Martina Vargová

Je absolventkou Právnickej fakulty UK. Bola členkou AIESEC a vyskúšala si viaceré oblasti: od ľudských zdrojov po organizovanie eventov a projektov. V AIESEC si začala viac uvedomovať, že vzdelávanie je pre ňu najdôležitejšou témou a je to oblasť, ktorá má najväčší dosah na budúcnosť Slovenska.

Po škole absolvovala ročnú profesionálnu stáž a stala sa Country manažérkou pre Česko a Slovensko v nábytkárskom e-shope.

“Vyskúšala som si prácu vo veľkej zahraničnej firme a veľkú osobnú zodpovednosť, chýbalo mi však prepojenie s mojou osobnou víziou a konkrétny prínos pre riešenie pre mňa dôležitých problémov – vzdelávanie, ľudské práva, práca s mladými ľuďmi. Preto som sa prihlásila do Teach for Slovakia.” 

Matematika – sústredenie sa na objaviteľskú metódu a pozitívne budovanie vzťahu k matematike.

To sa nám darilo najmä počas nepovinného doučovania, kam sa deti každý týždeň vracali so slovami “dajte nám ťažšie príklady”, “ja na to chcem prísť sama” alebo “nechcem sa vzdať, musím nájsť iné riešenie”.

V druhom roku som sa sústredila na budovanie vytrvalosti u piatakov, najmä povzbudzovaním k účasti na súťažiach, kde sa nám prihlásilo až 40 žiakov z ročníka na matematickú olympiádu a matematického klokana.

Odnášam si náhľad do toho, ako by školstvo mohlo fungovať ak by na správnych miestach boli ľudia s drivom a víziou.

Okrem toho som sa naučila, ako si omnoho efektívnejšie manažovať čas, pracovať s atmosférou v kolektíve, riešiť každodenné krízy s trpezlivosťou a uvedomiť si, aké dôležité je vedieť sa tešiť z malých pokrokov nielen u detí ale aj u seba.

Počas návštevy Evky Zlamalovej u nás Na škole som mala možnosť pozrieť sa na svojich žiakov očami človeka z praxe a aj žiaci mali možnosť sa porozprávať o tom, aké majú plány do budúcna a ako dosiahnuť svoje ciele.

Počas leta som absolvovala stáž v Kancelárii verejnej ochrankyne práv, kde som sa venovala ochrane ľudských práv na úseku školstva.

Tiež som vzhľadom na svoje skúsenosti zo školy pomáhala navrhnúť zlepšenia výučby ľudských práv.

Vďaka tejto skúsenosti som si uvedomila, že v budúcnosti sa chcem venovať tématike vzdelávania a ľudských práv v prostredí, kde môžem použiť svoje analytické myslenie a schopnosť riešenia a odstraňovania problémov.