Project Description

Nikola Bartosova 2
  • Škola: ZŠ Podjavorinskej 1, Luník IX, Košice

  • Predmety: prvý stupeň

Nikola Bartošová

Nikola vyštudovala psychológiu na UPJŠ v Košiciach. Počas štúdia vyskúšala rôzne dobrovoľníctva. Dlhodobo spolupracovala so psím útulkom, tiež pôsobila v OZ, ktoré sa venovalo injekčným užívateľom drog a ľuďom pracujúcim v sex- biznise. Už počas vysokej školy začala pracovať v OZ, ktoré sa venovalo rozvoju detí s poruchami autistického spektra a ich rodinám. V tejto práci strávila 7 úžasných rokov. Narážala však aj na mnoho systémových zlyhaní, ktoré komplikujú vzdelávanie deti so špecifickými potrebami a rovnako komplikujú život ich rodín. Počas svojej práce videla aká dôležitá je pre deti a ich rodiny podpora zo strany okolia.

V priebehu doplňujúceho štúdia Aplikovanej behaviorálnej analýzy na MU v Brne stretla medzinárodných odborníkov, ktorí jej svojim prístupom k vzdelávaniu ukázali, aké medzery má slovenské školstvo. Svojou prácou v TFS chce prispieť k zmenám v školstve a pomôcť deťom z rôznych prostredí a s rôznymi potrebami naplniť ich potenciál.

Nikola je hrdá na každý (aj miniatúrny) pokrok, ktorý sa im spoločnými silami podaril v živote detí a rodín s ktorými pracovala. Tiež na slová, ktoré jej rodičia týchto detí venovali, keď z práce odchádzala.

Rada trávi čas v prírode so svojimi blízkymi a so svojim psom. Rada cestuje, športuje, pozerá filmy a dokumenty, číta knihy a akýmkoľvek podnetným spôsobom sa venuje sebarozvoju.

Po skončení programu by sa chcela ďalej venovať deťom so špecifickými potrebami (zdravotné znevýhodnenie, sociálne vylúčené komunity…). Chcela by podporovať a vzdelávať rodičov a odborníkov, ktorí s týmito deťmi pracujú a prispievať k rovnosti šancí. Tiež by chcela zlepšovať podporný systém pre rodiny týchto detí.

“When a flower doesn’t bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower.” Alexander Den Heijer