Project Description

raso
  • V programe pôsobila na ZŠ Ždaňa.

  • Učila predmety: matematika, anglický jazyk, informatika, telesná a výtvarná výchova

Peter Rášo

V živote sa zameral na techniku a skúmanie toho, ako svet funguje. Úspešne vyštudoval automatizáciu a kybernetiku v Brne. Absolvoval stáže vo Fínsku a Švédsku, kde si skúsil, ako môže vyzerať kvalitné vzdelávanie a začal snívať o týchto podmienkach aj na Slovensku.

Pomáhal ako dobrovoľník s organizáciou festivalu Jeden svet a doučovaním mladých a detí z rómskej komunity v Brne cez organizáciu IQ Roma servis.

Počas piatich rokov, keď som pracoval ako inžinier a vedec, som zistil, že peniaze z mojich daní na zmenu vzdelávania nestačia. Preto som opustil dobre platenú prácu a pridal sa k Teach for Slovakia. Mojím snom je, aby moji žiaci chodili do školy s radosťou a získali potrebné vzdelanie na to, aby mali lepší život.

So svojimi žiakmi som pracoval na sebakontrole, vzájomnom rešpekte a narúšaní predsudkov. S viacerými žiakmi sa mi podarilo vybudovať partnerský vzťah učiteľ-žiak a mohli  sme sa tak rozprávať o živote a ich možnostiach.

So štyrmi žiakmi som bol v Bratislave na speváckej súťaží belasý kolibrík. Navštívili sme slovenské technické múzeum, kde sme preskúmali fyzikálne hračky a prezreli sme si mesto. S dvomi žiakmi sme navštívili Štrasburg a Európsky parlament.

Na škole sa mi podarilo zrušiť každodenné vypisovanie IVVP, ktoré administratívne už niekoľko rokov zaťažovalo učiteľov.

Získal som nové pomôcky na učenie vedy cez grant od nadácie Volkswagen (Technika hrou od základných škôl). Pomocou verejnej zbierky som nakúpil elektrotechnické stavebnice a slúchadlá na výuku angličtiny.

Okrem učiteľského prostredia som spoznal aj starostu, rómskych občianskych aktivistov a sociálnych terénnych pracovníkov. Zorganizoval som dve besedy s rómskymi aktivistami – Rudolf Horvát a Ján Strkáč, a premietanie filmu Kroky na hrane.

Vypožičal som výstavu Galéria rómskych osobností zo Slovenského národného múzea v Martine, aby deti videli úspešných Rómov.

Zorganizoval som zážitkovú výuku od Post Bellum, sexuálnu výchovu od Zuzany Bendíkovej, seminár sebadôvery pre dievčatá od Dove.

Priniesli mi možnosť vystúpiť z bubliny a naučiť sa ako pracovať s ľuďmi, z inej kultúru a z iného sveta.

Naučil som sa ako vytvárať a viesť hodinu a asertívne komunikovať v rôznych, aj konfliktných situáciách a s rôznymi ľuďmi.

Odnášam si pozitívne a inšpirujúce vzťahy s deťmi, učiteľmi a ľuďmi z komunity TFS.

Skúsenosť, že kvalitné učiteľstvo je naozaj veľmi ťažká a u nás nedocenená práca (nie len finančne, ale aj ľudsky).

Odnášam si aj hnev na to, ako môže naše základné školstvo fungovať a ako málo reálnych šancí majú deti z MRK (nielen kvôli školstvu, ale aj pre svojich rodičov a iných spoluobčanov).

Barborha Záhradníková navštívila Markušovce a s deťmi si spoločne navarili chutné špagety.

Jej povzbudivé slová a energia ma motivovali do ďalšej práce.

V žiakoch ostala spomienka a aj po roku si pamätali na túto peknú akciu a možno aj to, že aj ľudia-gadžovia sú rôzni.

Stáž som absolvoval na obecnom úrade v Spišskom Hrhove, kde som sa pozrel, ako funguje sociálny podnik, škola a celkom dobre rozbehnutá dedina.

Ako ambasádor by som sa najskôr chcel venovať regionálnemu rozvoju a vzdelávaniu v oblasti obnoviteľných zdrojov energií.