Project Description

IMG 2625 2
  • V programe pôsobil na ZŠ Komenského Svit.

  • Učila predmety: chémia, nemčina

Peter Šinály

Študoval politické vedy na Viedenskej univerzite, kde obhájil diplomovú prácu o rozdieloch vo vnímaní pravice a ľavice medzi Rakúšanmi a Slovákmi. Počas štúdia veľa cestoval, pracoval na Cypre či v USA, absolvoval študijné pobyty v Prahe a v Talline.

Odbornú prax získal na európskych oddeleniach Viedenského magistrátu a Ministerstve dopravy Slovenskej republiky.

“Do Teach for Slovakia som sa prihlásil, lebo som videl ako funguje školstvo v iných krajinách, a chcel som prispieť k tomu, aby aj to naše slovenské školstvo raz mohlo ísť príkladom svetu.”

V škole som dostal špeciálnu triedu pre deti s vývinovými poruchami učenia, navyše zmiešané ročníky – 7. a 8.

Polovica triedy (siedmaci) mala predo mnou tiež učiteľku z Teach for Slovakia a celkom dobre vybudované učebné návyky. Druhá polovica mala reputáciu najhoršej triedy na škole.

Hlavným cieľom prvého roku, bolo  teda  pracovať na vzťahoch v zmiešanej triede a popri tom ešte balancovať učivo pre dva rôzne ročníky počas jednej hodiny.

Boli tam náročné pasáže a ťažké chvíle, ale na konci roka sme vytvorili v našej triede veľmi silnú partiu, ktorá bola spolu aj na chate v Tatrách či na výlete v Bratislave. Žiaľ pre mojich vtedajších ôsmakov a niektorých ďalších ôsmakov to bol posledný rok školskej dochádzky, niektorí si išli dokončiť základné vzdelanie na SOŠku, niektorí skončili.

Siedmaci, ktorí mi ostali sa do ďalšieho roka spojili so šiestakmi, a vznikol nový zmiešaný ročník.  Tento krát to šlo s kolektívom o niečo lepšie, keďže aj mladší žiaci čo k nám prišli mali vytvorené dobré pracovné návyky.

Cieľom bolo pracovať na mojich štyroch ôsmakoch, ktorí mali všetci štyria šancu dostať sa do deviatého ročníka. Začali sme robiť doučovania a prípravu na monitory.

Dnes je všetko na dobrej ceste, všetci 4 zrejme budú v deviatom ročníku.  Spoločne hľadáme spôsoby, ako pokračovať v príprave na záver ich cesty základnou školou napriek karanténe.

Do Teach for Slovakia som vstúpil, lebo ma dlhodobo zaujímala téma vzdelávania, a videl som to ako príležitosť do tejto témy nahliadnuť.

Počas môjho času v TfS som mal možnosť stretnúť skvelých a inšpiratívnych ľudí, či už priamo medzi účastníkmi a ambasádormi, alebo medzi podporovateľmi cez projekt Change for Slovakia.

Teach for Slovakia ma naučil byť  pozornejší k druhým, a lepšie vnímať ich potreby a chápať ich individuálnu situáciu.

Na vlastné oči som sa mohol presvedčiť, že to ako sa niektorým ľuďom v živote darí, záleží nielen od nich samých, ale aj od toho, ako k nim my ako spoločnosť pristupujeme.

Odchádzam s množstvom nových priateľstiev, kontaktov, a odhodlaním naďalej pracovať na zmene života na Slovensku k lepšiemu pomocou vzdelávacieho systému.

Ďakujem všetkým svojim ChfS podporovateľom. je to naozaj skvelý pocit vedieť, že za vami stojí niekto, kto vníma a podporuje to čo robíte.

K veľa osobným stretnutiam u nás žiaľ nedošlo, čiastočne pre zaneprázdnenosť, čiastočne preto, že viacerí moji podporovatelia boli v zahraničí.

Veľmi si cením spoluprácu s pánom Žigmundom, ktorý sa v minulom roku zúčastnil debaty o podnikaní s deviatakmi, a pomohol nám zorganizovať akciu sadenia stromčekov s lesníkmi.

Počas letných prázdnin som absolvoval stáž v programe Teach for Austria, kde som pôsobil ako tútor ich začínajúcich učiteľov počas letnej školy. Bola to pre mňa skvelá skúsenosť. Posilnila moju túžbu, spoznávať vzdelávacie systémy vo svete, a vidieť ako riešia ich problémy.

Zároveň som však zistil, že ma veľmi baví práca s vedením mladých profesionálov, a dnes sa zaujímam aj o možnosť pracovať ďalej ako mentor alebo kouč. Zároveň, aj vzhľadom nato že kvôli koronakríze neskončil tento rok tak ako som si to predstavoval, a že moji ôsmaci to úspešne dotiahli do deviateho ročníka, a budú tam potrebovať podporu, zvažujem zotrvanie vo Svite aj na ďalší školský rok.