Project Description

IMG 2435 2
  • V programe pôsobila na ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce.

  • Učila predmety: matematika, anglický jazyk, informatika

Petra Krajňáková

Po štúdiu personálneho manažmentu na Slovensku a v zahraničí celý svoj život zasvätila školstvu a vzdelávaniu.

Pracovala so slovenskými a zahraničnými študentmi na jednej z najväčších slovenských vysokých škôl. Koordinovala Erasmus+ projekty pre konzorcium slovenských univerzít a súčasne pracovala ako externý hodnotiteľ Erasmus+ projektov.

“Do Teach for Slovakia ma doviedla túžba po zmene a chuť robiť niečo naozaj zmysluplné. Počas štúdia som si uvedomila, že súčasný vzdelávací systém nie je vyhovujúci a treba ho začať meniť od základov.”

Počas svojich dvoch rokoch som sa snažila na škole učiť žiakov (najmä na hodinách matematiky) tak, aby vedeli systematicky rozmýšľať, pracovať, používať svoje vedomosti a potrebovali pri tom minimálnu pomoc od učiteľa.

Toto som rozvíjala pomocou metakognitívnych metód, ktoré som v rôznych formách praktizovala na hodinách. Žiakov som k samostatnosti viedla aj pomocou skupinových prác, kde som sa naozaj sústredila na to, aby vedeli svoje úlohy vyriešiť spoločne, bez akejkoľvek, respektíve minimálnej, pomoci učiteľa.

Týmto sa u nich budovala najmä vytrvalosť a hlavne zodpovednosť za svoje pracovné výsledky. Skupinový spôsob vyučovania s metakognitívnymi prvkami, ako spôsob vyučovania, sa stal medzi žiakmi veľmi obľúbený a veľmi efektívny. Preto som zorganizovala školenie pre kolegov a následne sme vybudovali malú pracovnú skupinku, ktorá sa navzájom navštevovala na hodinách a diskutovala o možných spôsoboch vylepšenia. Toto sa mi ale bohužiaľ nepodarilo rozpracovať, lebo prišla korona epidémia.

Počas dvoch rokov som viedla aj krúžok robotiky pre druhý stupeň, zúčastnili sme sa viacerých súťaží a najviac pyšná som na First Lego League 2019/20, kde sme sa v rámci kategórie Teamwork umiestnili na druhom mieste.

To, že som žiakov viedla k samostatnosti, mi veľmi pomohlo počas epidémie, keď sa žiaci učili zo zadaní bez sprevádzania učiteľom.

Moje dva roky ma naučili trpezlivosti, ktorú som nikdy veľmi nemala, väčšej vytrvalosti, ktorej som mala o trochu viac, ale hlavne mám pocit, že som konečne dospela – hodnotovo a ako človek.

Naučila som sa nebyť na seba tak náročná, byť viac trpezlivá, ľudská a najmä pokorná. Pred TfS som nikdy nebola v intenzívnej interakcii s deťmi, naučila som sa im viac rozumieť a počúvať ich.

Naučila som sa priamo čeliť konfliktom a nepríjemným situáciám, ktoré sa ma často aj osobne dotýkali. Naučila som sa nebrať príliš vážne a prijať aj kritiku. Slovom, počas svojich dvoch rokov v TfS som absolútne vystúpila zo svojej komfortnej zóny a neľutujem toho

Počas druhého roka som nestihla žiadnu aktivitu s podporovateľmi. Problém bol trošku aj v tom, že pôsobím naozaj ďaleko a pre podporovateľov bolo komplikované sa do Budkoviec dostať.

Počas prvého roka pán Štrba prišiel na celý jeden deň za mnou a bol svedkom toho, ako vyzerá deň účastníka TfS na škole.

Veľmi mi pomohol aj pán Ťahúň. Pomohol mi zabezpečiť odmeny pre mojich chlapcov z krúžku, keď sme sa minulý rok na konci roka, výborne umiestnili na robotickej súťaži.

Chlapci si vysnívali návštevu Jump Centra v Košiciach, ale finančne sme si to nemohli dovoliť a pán Ťahúň im venoval. Bolo to veľké gesto a žiaci si ho budú ešte dlho pamätať.

Počas leta som absolvovala stáž na Basecampe, kde som pôsobila ako Peer mentor.

Táto práca ma zaujala, veľmi ma bavila a rada by som po skončení programu ostala mentorovať učiteľov alebo budúcich učiteľov, buď v rámci TfS alebo v inej organizácii.