Project Description

miksik
  • V programe pôsobila na ZŠ Veľké Leváre.

  • Učila predmety: anglický jazyk, telesná výchova, geografia, občianska náuka, hudobná výchova

Radka Mikšík

Vyštudovala JAMU v Brne, kde sa venovala najmä tvorbe pre deti. Aj vďaka TFS sa venuje problematike rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, špeciálne v kontexte vzdelávania.

Je členkou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, kde tvorí metodiky sexuálnej výchovy a workshopy pre žiačky, žiakov, aj pedagogické zbory.

Verí v ľudí, v ich vôľu chcieť sa posúvať a pomáhať si.

“Mojím cieľom je pracovať tak, aby to dávalo zmysel nielen mne – ideálne v kultúre. Nemám rada predsudky, ľahostajnosť a márnený potenciál. Byť súčasťou Teach for Slovakia je jeden z mojich najväčších snov, lebo verím, že (si) treba dávať šancu.”

V prvom roku som sa stala triednou učiteľkou 5.B, ktorá sa po roku spojila s druhou piatackou triedou a počet mojich detí sa zdvojnásobil na takmer 30.

Počas týchto dvoch rokov sme sa učili vzájomnému rešpektu, budovali sme dôveru v seba aj v ľudí okolo seba, budovali sme okrem akademických aj charakterové zručnosti.

Najkľúčovejšie bolo posilniť teamwork a vzájomný rešpekt. Aj na krúžkoch a doučovaniach sme sa spoločne venovali posilňovaniu čitateľskej gramotnosti a kontextuálnemu kritickému mysleniu.

Zažili sme spolu výlet do Bratislavy (vďaka dvom podporovateľom z CHfS mali deti obrovský zážitok z menu v reštaurácii a dezertu pri Dunaji potom) a dostali sme sa aj do Európskeho parlamentu v Bruseli (prvýkrát lietadlom, prvýkrát hotel – veľké zážitky).

Spoločne sme oslavovali mimoriadne dni počas celého školského roka a zatiahli sme do nich celú školu – počas Dňa Zeme každá trieda vyrobila udržateľný projekt (my sme napríklad vyrábali včelobaly), Deň finančnej gramotnosti sa niesol v duchu vytvárania podnikateľských plánov a 21. marca sme si dávali rozličné ponožky a bavili sme sa o rešpekte a výnimočnosti.

V školskom parlamente sme posilňovali argumentačné zručnosti a spoluprácu, usporiadali sme viacero školských akcií – od prespávačky na Noci s Andersenom, cez školskú diskotéku, návštevy spisovateľov/iek, čitateľský workshop až po Halloweensku party či vianočné besiedky s vianočnými trhmi.

Mimoriadne hrdá som na udalosť Literárne soirée. Literárne nadaní žiaci napísali poéziu i prózu, herecky nadané deti tieto texty stvárnili a speváci a speváčky popretkávali literárne vystúpenia speváckymi číslami.

Deti, samozrejme, celý (pod)večer aj odmoderovali, postarali sa o hostí, vypočuli si kritiku i povzbudenie od skutočného literárneho kritika. Pozvánky na soirée odzneli aj v obecnom rozhlase a na mladé talenty sa prišlo pozrieť naozaj veľa hostí.

Akademické skills sme naberali spájaním rôznych zručností – tému jedlo sme prebrali na pikniku, kde každý niečo doniesol, ale podarilo sa nám aj variť podľa anglických receptov.

Veľký dôraz sme kládli na prácu v skupinách. Na občianskej výchove sme viedli skutočnú kampaň na predsedu/kyňu triedy s ozajstným krúžkovaním za plentou a predvolebnými plánmi a diskusiami.

Nevzdali sme sa ani počas koronakrízy – vytvorili sme napríklad DIY veľkonočné projekty podľa anglických inštrukcií, ale aj prehľadné turistické mapy Veľkých Levár či videopozvánky na top dovolenkové destinácie 2020 (naše záhrady a obývačky).

Počas dvoch rokov sme si spoločne užili množstvo výziev, ktorým nebolo vždy jednoduché čeliť, boli aj slzy, dôverné rozhovory a bezmocnosť. O to viac si vážim každé jedno svoje dieťa a jeho snahu a som presvedčená o tom, že bez ohľadu na ťažkosti, ktorým tieto deti musia v živote čeliť, každé jedno z nich si zaslúži mať šancu v živote uspieť.

Nie som si istá, či viem dosť dobre slovami popísať, ako veľa mi dva roky v Teach for Slovakia dali.

Vďaka mimoriadne užitočným tréningom a basecampu som sa naučila viac než za celú vysokú školu dohromady, počas dvoch rokov som v sebe objavila silu nájsť cestu aj zo situácií, ktoré nemajú riešenia, dokážem asertívne komunikovať akúkoľvek správu bez ohľadu na to, s kým sa rozprávam.

Mimoriadne som si vytrénovala svoje prezentačné zručnosti, time-management a zvládanie kritických situácií.

Najdôležitejší prínos, ktorý pre mňa moja dvojročná cesta má, sú nepochybne ľudia – moje deti, v ktorých vidím obrovský potenciál a každý deň ma učia (niekedy si myslím, že viac než ja ich), moja kohorta, o ktorej bez váhania dokážem povedať, že sú jednými z mojich najbližších priateľov a priateliek, moja mentorka a množstvo ľudí z tímu Teach for Slovakia, ktorí sú mi pracovnými aj osobnými vzormi a som hrdá, že môžem byť súčasťou tejto komunity.

V neposlednom rade mi moja dvojročná cesta dala aj niekoľko výnimočných kolegýň, vďaka ktorým mám stále nádej v slovenské školstvo a ľudí v ňom.

Do Teach for Slovakia som vstupovala s tým, že idem dávať. Nebola som pripravená na to, že dva roky v Teach for Slovakia dajú tak veľa mne – naučili ma pracovať na sebe z azda všetkých osobnostných aj profesných stránok, priniesli mi ľudí, od ktorých sa môžem učiť (všetci z vyššie spomenutých plus kouči/ky, facilitátorky/i a niekoľkí ľudia z CHfS), absolvovala som letnú stáž, o ktorej som pred vstupom do TfS ani nevedela, že ju chcem a potrebujem.

No a napokon sa mi vďaka Teach for Slovakia podarilo v sebe objaviť zmysel svojej práce a svoje ďalšie smerovanie, ktoré je úzko späté s riešením najpálčivejších problémov slovenského školstva i spoločnosti.

Spomedzi podporovateľov a podporovateliek som sa stretla iba s niekoľkými, no vždy išlo o mimoriadne inšpiratívne stretnutia a je mi ľúto, že sa nám z rôznych dôvodov nepodarilo stretávať sa (i s deťmi) viac.

Som vďačná za oporu, ktorú mi moje podporovateľky a podporovatelia poskytli, aj za milé a povzbudivé slová osobne alebo v mailovej komunikácii.

Mimoriadne ďakujem predovšetkým Zlatke Maarovej, ktorá mi bola veľmi aktívnou oporou.

Myslím, že deti si veľmi dobre zapamätajú svoje prvé ozajastné menu v ozajstnej reštaurácii v centre Bratislavy, kde si mohli vybrať čokoľvek, na čo mali chuť (u mojich detí platí “láska ide cez žalúdok”).

Počas leta medzi školskými rokmi v Teach for Slovakia som stážovala na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny – na Výbore pre rodovú rovnosť, kde som sa venovala rodovej diskriminácii v učebniciach ZŠ.

Dlhodobo sa venujem problematike rodovej (ne)rovnosti a potrebe sexuálnej výchovy. Vďaka dvom rokom v Teach for Slovakia som pochopila, že toto je cesta, v ktorej sa vidím, ktorá je mimoriadne dôležitá a v ktorej môžem byť vďaka svojim skillom, mindsetu a vôli zlepšovať (sa) prínosná.

Mojím cieľom je popri práci v oblasti vzdelávania k súhlasu, rodovej rovnosti a sexuálnej výchove dokončenie a progres vlastného vzdelania v tejto oblasti.

Ako členka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo aktuálne participujem s kolegyňou z TfS na vytváraní programu, ktorý má za cieľ systematicky priniesť do slovenských škôl potrebné témy v oblasti sexuálnej výchovy a rovnosti.