Project Description

Simona Marcinkova 2
  • Škola: ZŠ Rokycany 46

  • Predmety: prvý stupeň

Simona Marcinková

Simona pochádza z malebnej dedinky Babie, na východe Slovenska. Študovala prekladateľstvo a tlmočníctvo francúzskeho a portugalského jazyka na Univerzite Komenského. Počas štúdia absolvovala študijné pobyty vo Francúzsku, Portugalsku a Belgicku. Už počas prvého ročníka na vysokej škole si uvedomila, že by si chcela rozšíriť obzory aj v iných oblastiach života a začala externe študovať misiológiu a charitatívnu prácu na Vysokej škole sv. Alžbety.

Vždy mala túžbu byť tam, kde môže byť užitočná a preto posledné dva roky strávila v irackom Kurdistane. Tam pracovala ako projektový manažér pre slovenské občianske združenie STEP-IN a ich snahou bolo zabezpečiť základnú zdravotnú starostlivosť pre ľudí v utečeneckých táboroch. Rozhodnutie zapojiť sa do TfS vyplýva z jej presvedčenia, že vzdelanie je cesta k lepšej budúcnosti a na túto cestu by mali mať prístup všetky komunity. Simona verí, že každý malý skutok lásky môže priniesť veľké zmeny v životoch ľudí okolo nás.

Najviac je hrdá na to, že sa učí prekonávať strach a skúša veci, ktoré jej naháňajú hrôzu.

Vo voľnom čase rada číta, pije kávu a túla sa po horách.

Po skončení v TfS by sa rada venovala práci v neziskovom sektore. Ešte nevie, kam sa po týchto dvoch rokoch posunie, podstatné pre ňu je, aby robila niečo zmysluplné a bola užitočná.

„Choď světem s očima otevřenýma a poslouchej nejen své bolesti a zájmy, ale i bolesti, zájmy a tužby těch ostatních.“ Milada Horáková