Project Description

Soňa Koreňová

Soňa študovala politické vedy na UCM v Trnave. Na univerzite spoluzakladala pobočku Erasmus. Po škole plánovala vstúpiť do regionálnej politiky, dala prednosť Teach for Slovakia. Absolvovala Professional Fellows Program na rozvoj občianskej spoločnosti. Pracovala v Iuvente a vypomáha mladým talentovaným rómskym ľuďom vďaka Divým makom. Dnes vedie svoje organizácie Cesta mladých, Edubox a pracuje ako analytička na úrade splnomocnenca pre rómske komunity.