Výberový proces v Teach for Slovakia

Posledná uzávierka prihlášok do nášho programu pre ročník 2019 je 9. apríla.

Najúspešnejší program pre čerstvých absolventov v UK už päť rokov aj u nás na Slovensku

Vysoké školy nedostatočne rozvíjajú u študentov mäkké zručnosti a schopnosť komunikovať v cudzom jazyku. Ak sa chceš uplatniť, musíš do seba investovať.

V Teach for Slovakia na to ideme dôkladne. Naše tréningy, ako je problem solving, komunikácia, projektový manažment či schopnosť pracovať v tíme a viesť ľudí, vedú top odborníci z biznisu a vzdelávania. Každý účastník má osobného mentora. Popri tom všetkom je pre nás dôležitý pozitívny vplyv na spoločnosť.

Pracovať na sebe bez toho, aby to malo dopad na ďalších, nemá zmysel.

Arnold Kiss, Teach for Slovakia 2015, aktuálne Maxman consultants

Odštartuj kariéru, ktorá má pozitívny dopad.