Osobnostný rozvoj

Súčasťou účastníckeho programu sú tréningy napríklad na budovanie networku, umenie vyjednávať, storytelling, modely leadershipu, efektívnu komunikáciu, problem solving, budovanie osobnej vízie či projektový manažment. Počas dvoch rokov je to spolu až 240 hodín rôznych školení. Jedným z najväčších benefitov programu je 90 hodín osobného mentoringu.

Viac o rozvoji v programe

Zmysluplná práca, kde môžeš zanechať svoju stopu

Naši účastníci, ktorí pôsobili v školách zo sociálne znevýhodneného prostredia, počas jedného roka zvýšili základnú úroveň matematickej gramotnosti svojich žiakov z 5% na začiatku školského roka na 30 až 40% ku koncu roka.

prax

Odkedy sa Veronikina škola presťahovala do novej budovy nemala funkčnú knižnicu. Rozhodla sa to zmeniť. S kolegami a s podporou komunity Teach for Slovakia zorganizovala úspešnú crowdfundingovú kampaň. Podarilo sa jej zaktivizovať celé rodiny žiakov. Dnes čitáreň slúži aj ako priestor, kde sa môžu stretnúť žiaci a komunita na rôznych akciách. S pomocou učiteľov vedú čitáreň aj žiaci druhého stupňa.

Viac o tomto príbehu
podporovatelia

Podpora lídrov biznisu, verejnej a neziskovej sféry

Prostredníctvom našej komunity podporovateľov intenzívne prepájame účastníkov programu s úspešnými ľuďmi, ktorí chcú podporiť zmenu vzdelávacieho systému.

Sú to vrcholoví manažéri z biznisu ako aj Juraj Girman viceprezident T-Systems alebo Michal Meško zakladateľ kníhkupectva Martinus. Ďalej ľudia z médií ako Zuzana Ďurčeková riaditeľka reklamnej agentúry MADE BY VACULÍK a publicista Branislav Závodský, aktivisti či športovci ako Matej Tóth, konzultanti a koučovia ako napríklad Janette Mazíniová Motlová. Zo sféry školstva a vzdelávania je to hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová. A mnohí ďalší.

Odborné stáže

Štátna správa, súkromný sektor či zahraničné partnerské organizácie, výber je pestrý – absolvovanie letnej stáže je súčasťou nášho programu. Účastníci majú možnosť nadizajnovať si ju sami, podľa toho, čo ich zaujíma, a kde chcú ďalej pôsobiť. V prípade našich partnerov sprostredkujeme prvý kontakt a pomôžeme tak účastníkovi dostať sa na miesto, ktoré ho zaujalo.

Mária Leitnerová koordinátorka letných stáží.

Viac o stážach

Komunikačný tím Teach for Nepal sa sústredí na prinášanie jedinečných príbehov účastníkov verejnosti. Získala som konkrétne zručnosti z písania takýchto článkov a natáčania videí, ktoré teraz viem zúročiť vo svojej práci.

Katka Vargová

Accenture je to super miesto na networking. Osobne ma to v mnohom nakoplo v mojej ďalšej práci. Naučila som sa veľa o time-managmente a organizovanosti.

Zuzka Sojková

Komunita ľudí, s ktorými budeš na jednej vlne

Berieme našu zodpovednosť voči spoločnosti vážne. Nebojíme sa výziev a je nám jasné, že zmeniť krajinu k lepšiemu môžeme aj my. Študovali sme politické štúdiá, manažment, IT, stavbárinu, umenie, médiá, pedagogiku, jazyky či sociálne veci a mnoho ďalších zaujímavých odborov. Pracovali sme v korporáciách, v mimovládnych organizáciách, think tankoch aj v malých firmách, niektorí z nás aj podnikali.

Dnes sme Teach for Slovakia – vymýšľame projekty, rozbiehame spolu iniciatívy a organizácie, ktoré vzdelávací systém k lepšiemu. Lebo veríme, že vzdelanie je základ férovej a fungujúcej spoločnosti.

Pridaj sa k nám
teach for all 01

Medzinárodné príležitosti

Konferencie, tréningy, workshopy, kontakty, pracovné príležitosti, odborné stáže –  k tomu všetkému majú prístup naši účastníci a ambasádori od prvého roka nástupu do programu a to vďaka sieti Teach for All, do ktorej je zapojených 48 organizácií po celom svete.

Teach for All